"Добре е да дадеш глътка вода на жадния, но още по-добре е да му покажеш извора, за да пие колкото си иска"

Новини • До родителите на бъдещите първокласници ...

      УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме Ви, че данните за записаните ученици в I клас за учебната 2018/2019 г. ще бъдат въведени в електронната система на училището в началото на новата учебна година. Във връзка с това Ви уведомяваме, че служебни бележки за получаване на еднократна помощ на ...
  Повече »

 • Прием ...

      УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме Ви, че данните за записаните ученици в I клас за учебната 2018/2019 г. ще бъдат въведени в електронната система на училището в началото на новата учебна година. Във връзка с това Ви уведомяваме, че служебни бележки за получаване на еднократна помощ на зап...
  Повече »

 • Съобщение ...

      НА 29.06.2018 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ V И VI КЛАС. НАЧАЛО: 9,00 Ч. СТАЯ№ 213 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА. ...
  Повече »

 • УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ...

      След записването на децата в I клас за учебната 2018/2019 г. - първо класиране, обявяваме 7 /седем/ свободни места. Информираме Ви, че децата включени в списъка с резерви имат равен брой точки и на основание чл. 26А от НАРЕДБА за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на терито...
  Повече »

 • Списък на приетите деца в първи клас на първо класиране ...

      СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ /ПО АЗБУЧЕН РЕД/ № по ред ...
  Повече »