Профил на купувача

 

1. Заповед за избор на доставчик по схема "Училищно мляко"

2. Заповед за избор на доставчик по схема "Училищен плод"

Обява - схема "Училищен плод/училищно мляко" за 2019/2022 година

 

Отворени обществени поръчки

 

Възложени обществени поръчки

ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА III и VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА I, II, IV и V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА II и VI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Приключени поръчки

ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА И РАЗДАВАНЕ НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016г.