Профил на купувача

 

1. Заповед за избор на доставчик по схема "Училищно мляко"

2. Заповед за избор на доставчик по схема "Училищен плод"

Обява - схема "Училищен плод/училищно мляко" за 2019/2022 година

 

Отворени обществени поръчки

 

Възложени обществени поръчки

ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Номер на преписката в АОП 966439 - http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=966439&newver=2
 

19.03.2020г. -  „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците  от  I, II, III, IV, V, VI и  VII клас на ОУ „Бачо Киро”- Велико Търново, за учебната 2020/2021 година“ по обособени позиции, както следва:

 
 • Обособена позиция 1: Учебници и учебни комплекти за предучилищна група, издадени от издателство „Просвета-София“ АД;
 • Обособена позиция 2: Учебници и учебни комплекти за предучилищна група, издадени от издателство „Слово“, гр. Велико Търново;
 • Обособена позиция 3: Учебници и учебни комплекти за І клас, издадени от издателство „Просвета-София“ АД;
 • Обособена позиция 4: Учебници и учебни комплекти за IІ клас, издадени от издателство „Просвета-София“ АД;
 • Обособена позиция 5: Учебници и учебни комплекти за IІ клас, издадени от издателство „Едюкейшънъл Център“ ЕООД;
 • Обособена позиция 6: Учебници и учебни комплекти за IІ клас, издадени от издателство „Бит и техника“ ООД;
 • Обособена позиция 7: Учебници и учебни комплекти за ІІІ клас, издадени от издателство „Просвета-София“ АД;
 • Обособена позиция 8: Учебници и учебни комплекти за ІІІ клас, издадени от издателство „Едюкейшънъл Център“ ЕООД;
 • Обособена позиция 9: Учебници и учебни комплекти за ІV клас, издадени от издателство „Просвета-София“ АД;
 • Обособена позиция 10: Учебници и учебни комплекти за ІV клас, издадени от издателство „Едюкейшънъл Център“ ЕООД;
 • Обособена позиция 11: Учебници и учебни комплекти за V клас, издадени от издателство „Просвета-София“ АД;
 • Обособена позиция 12: Учебници и учебни комплекти за V клас, издадени от издателство „Едюкейшънъл център“ ЕООД;
 • Обособена позиция 13: Учебници и учебни комплекти за V клас, издадени от издателство „Клет България“ ООД“;
 • Обособена позиция 14: Учебници и учебни комплекти за V клас, издадени от издателство „Педагог  6“ ;
 • Обособена позиция 15: Учебници и учебни комплекти за VI клас, издадени от издателство „Просвета-София“ АД;
 • Обособена позиция 16: Учебници и учебни комплекти за VI клас, издадени от издателство „Едюкейшънъл център“ ЕООД;
 • Обособена позиция 17: Учебници и учебни комплекти за VI клас, издадени от издателство „Клет България“ ООД;
 • Обособена позиция 18: Учебници и учебни комплекти за VI клас, издадени от издателство “Нова звезда 2000” ЕООД ;
 • Обособена позиция 19: Учебници и учебни комплекти за VI клас, издадени от издателство „Педагог  6“ ;
 • Обособена позиция 20: Учебници и учебни комплекти за VII клас, издадени от издателство „Просвета-София“ АД;
 • Обособена позиция 21: Учебници и учебни комплекти за VII клас, издадени от издателство „Едюкейшънъл център“ ЕООД;
 • Обособена позиция 22: Учебници и учебни комплекти за VII клас, издадени от издателство „Клет България“ ООД“;
 • Обособена позиция 23: Учебници и учебни комплекти за VII клас, издадени от издателство “Нова звезда 2000” ЕООД ;
 • Обособена позиция 24: Учебници и учебни комплекти за VII клас, издадени от издателство „Педагог  6“.

ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА III и VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА I, II, IV и V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА II и VI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Приключени поръчки

ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „БАЧО КИРО” ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОСТАВКА И РАЗДАВАНЕ НА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО IV КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016г.