Разписаниеза биене на звънеца - учебна 2021/2022 година

в сила от 15.09.2021г.

 


 
ПЪРВА СМЯНА - I - II  КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 07:25 07:30 08:05
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
2 08:20 08:25 09:00
3 09:05 09:10 09: 45
4 09:50 09:55 10:30
5 10:35 10:40 11:15
       
       
 
ПЪРВА СМЯНА -III- IV КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 07:40 07:50 08:30
2 08:35 08:40 09:20
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
3 09:35 09:40 10:20
4 10:25 10:30 11:10
5 11:15 11:20 12:00
6 12:02 12:05 12:45
       

 

 
ВТОРА СМЯНА - V- VII КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 13.05 13.10 13.50
2 13.53 13.55 14.35
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
3 14.53 14.55 15.35
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
4 15.53 15.55 16.35
5 16.38 16.40 17.20
6 17.03 17.25 18.05
7 18.08 18.10 18.50

 

 

През голямото междучасие от 14:35 до 14:55 ч. излизат навън учениците, чиито класни стаи са разположени на III етаж, по следния начин:

- През централното стълбище и централен вход преминават учениците от класни стаи № 304, 305, 306, 307;

- През северозападно стълбище и през югозападен вход преминават учениците от стаи № 213; 308, 309, 310, 312.

През голямото междучасие от 15:35 до 15:55 ч. излизат навън учениците, чиито класни стаи са разположени на IV етаж, по следния начин:

- През централното стълбище и централен вход преминават учениците от класни стаи № 402, 404, 405, 406, 407;

- През северозападно стълбище и през югозападен вход преминават учениците от стаи № 408; 409, 410, 412.

В деня, в който учениците имат ФВС и УЧСД, идват на училище в спортен екип, с който играят в учебния час.