Разписаниеза биене на звънеца - учебна 2019/2020 година

в сила от 06.02.2020г.

 

 
ПЪРВА СМЯНА - I  КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 07:40 07:50 08:25
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
2 08:45 08:50 09:25
3 09:35 09:40 10:15
4 10:25 10:30 11:05
5 11:15 11:20 11:55
6 12:00 12:05 12:40
       
 
ПЪРВА СМЯНА -V - VII КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 7:20 7:30 8:10
2 8:15 8:20 9:00
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
3 9:15 9:20 10:00
4 10:05 10:10 10:50
5 10:55 11:00 11:40
6 11:43 11:45 12:25
7 12:28 12:30 13:10

 

 
ВТОРА СМЯНА - II- IV КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 13:25 13:30 14:10
2 14:15 14:20 15:00
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
3 15:15 15:20 16:00
4 16:05 16:10 16:50
5 16:53 16:55 17:35
6 17:38 17:40 18:20