Разписаниеза биене на звънеца - учебна 2019/2020 година

първи учебен срок

 

 
ПЪРВА СМЯНА - I  КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 07:40 07:50 08:25
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
2 08:45 08:50 09:25
3 09:35 09:40 10:15
4 10:25 10:30 11:05
5 11:15 11:20 11:55
6 12:00 12:05 12:40
       
 
ПЪРВА СМЯНА -II -IV КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 7:40 7:50 8:30
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
2 8:45 8:50 9:30
3 9:35 9:40 10:20
4 10:30 10:35 11:10
5 11:15 11:20 12:00
6 12:03 12:05 12:45
       

 

 
ВТОРА СМЯНА - V- VII КЛАС
учебен час І звънец ІІ звънец край на часа
1 13:05 13:10 13:50
2 13:55 14:00 14:40
3 14:45 14:50 15:30
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
4 15:45 15:50 16:30
5 16:35 16:40 17:20
6 17:23 17:25 18:05
7 18.08 18.10 18.50