Александър Маслянков от ІVа клас завоюва второ място на финалния кръг на ХІІ-та НО „Знам и мога“

24.4.2024 г. 16:58:25

Александър Маслянков (ІVа клас) завоюва второ място на финалния кръг на ХІІ-та Национална олимпиада „Знам и мога“, провел се на 13 – 14 април в гр. Пловдив. Ученикът беше награден с плакет и грамота за отличното си представяне.

Националната олимпиадата „Знам и мога“ е интердисциплинарна и се провежда за ученици от ІV клас. Олимпиадата предполага изява на знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети в началния етап на основната образователна степен. Участниците показват умения за осмисляне и обобщаване на учебното съдържание. Олимпиадата се провежда по тема, която включва разнообразни задачи от няколко учебни предмети, включително и от изучавано учебно съдържание, свързано с екологичното и здравното образование, защитата при бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасността на движението.

През учебната 2023/2024 година Националният кръг на олимпиадата се организира от Националната комисия със съдействието на РУО – Пловдив.