Прием

29.8.2022 г. 15:28:12

 

С П И С Ъ К

на  ученицитe,

  записани в I клас за учебната 2022/2023 година

по паралелки

 

 

                     

Клас, паралелка: I А         

име

презиме

фамилия

 1.  

Анабелла

Грегъри

Смет

 1.  

Басел

Кутейба

Куйдер

 1.  

Василена

Боянова

Божкова

 1.  

Виктория

Асенова

Куцарова

 1.  

Виктория

Илиянова

Илиева

 1.  

Виктория

Пламенова

Блажева

 1.  

Владимир

Бориславов

Капукаранов

 1.  

Георги

Митков

Марков

 1.  

Даниел

Николаев

Филипов

 1.  

Елизабет

Лъчезарова

Димитрова

 1.  

Елия

Евгениева

Недялкова

 1.  

Златко

Павлинов

Златев

 1.  

Йордан

Бориславов

Капукаранов

 1.  

Йордан

Денчев

Денчев

 1.  

Карина

Христова

Николова

 1.  

Кристиян

Стоянов

Стоянов

 1.  

Крум

Александров

Чочков

 1.  

Максим

Станислав

Хилендарски

 1.  

Мария

Виктория

Ричардс

 1.  

Миа

Калоян

Колчева

 1.  

Наталия

Николаева

Николаева

 1.  

Павел

Павлов

Павлов

 1.  

Роън

Нейтън

Куин

 1.  

Тодор

Йорданов

Цачев

 

Клас, паралелка: I Б         

име

презиме

фамилия

 

 1.  

Андреа

Мирославова

Недялкова

 

 1.  

Антони

Димитров

Лазаров

 

 1.  

Георги

Николаев

Кръстев

 

 1.  

Дария

Младенова

Кънчева

 

 1.  

Димитър

Христов

Мандров

 

 1.  

Иван

Петров

Атанасов

 

 1.  

Илкер

Ибрахимов

Ходжев

 

 1.  

Йоана

Людмилова

Петрова

 

 1.  

Йордан

Мартинов

Хаджиев

 

 1.  

Калин

Калинов

Симеонов

 

 1.  

Калоян

Людмилов

Петров

 

 1.  

Кристиян

Ивайлов

Атанасов

 

 1.  

Магдалена

Живкова

Живкова

 

 1.  

Мартин

Иванов

Иванов

 

 1.  

Мартина

Миленова

Чакалова

 

 1.  

Мила

Иванова

Тодорова

 

 1.  

Михаела

Станиславова

Хадживачева

 

 1.  

Никола

Георгиев

Димитров

 

 1.  

Николай

Младенов

Петъков

 

 1.  

Пламена

Миленова

Илиева

 

 1.  

Преслав

Владимиров

Кисьов

 

 1.  

Радослав

Станимиров

Аврамов

 

 1.  

София

Андреанова

Тодорова

 

 1.  

Филип

Георгиев

Кършев

 

 

 

 

Клас, паралелка: I В         

име

презиме

фамилия

 1.  

Александра

Маргаритова

Денчева

 1.  

Александър

Ивайлов

Горсов

 1.  

Александър

Красимиров

Кирилов

 1.  

Ани

Николаева

Архангелова

 1.  

Беата

Калин

Вълчева

 1.  

Борис

Михайлов

Шумов

 1.  

Виктория

Павлинова

Липова

 1.  

Георги

Петров

Петров

 1.  

Георги

Пламенов

Георгиев

 1.  

Даниел

Любославов

Иванов

 1.  

Даниел

Миленов

Манев

 1.  

Денчо

Иванов

Стефанов

 1.  

Ивайло

Йорданов

Йорданов

 1.  

Иван

Радославов

Димов

 1.  

Изабел

Николаева

Куцарова

 1.  

Искрен

Искренов

Гатев

 1.  

Йоана

Владимирова

Кавалова

 1.  

Калина

Ивайлова

Иванова

 1.  

Камелия

Станимирова

Попова

 1.  

Микаела

Тихомирова

Нанева

 1.  

Николай

Николаев

Трифонов

 1.  

Петър

Тихомиров

Нанев

 1.  

Радостин

Мариянов

Йорданов

 1.  

Яна

Детелинова

Гогова

 

 

 

Клас, паралелка: I Г         

име

презиме

фамилия

 1.  

Александър

Боянов

Любенов

 1.  

Ангел

Николаев

Димитров

 1.  

Борислав

Николов

Йорданов

 1.  

Бояна

Ивайлова

Петкова

 1.  

Валерия

Василева

Василева

 1.  

Виктория

Георгиева

Апостолова

 1.  

Владислав

Николаев

Ковачев

 1.  

Георги

Павлов

Арабаджиев

 1.  

Димитър

Валентинов

Байчев

 1.  

Елена

Иванова

Григорова

 1.  

Емануил

Николов

Люлев

 1.  

Емил

Илиянов

Ганчев

 1.  

Ивайло

Николаев

Николакев

 1.  

Константин

Николаев

Колев

 1.  

Любомира

Николаева

Бакалова

 1.  

Михаела

Ивайлова

Табакова

 1.  

Николай

Николаев

Димитров

 1.  

Огнян

Петров

Митов

 1.  

Рая

Георгиева

Димитрова

 1.  

Симеон

Радомиров

Стефанов

 1.  

Стефания

Тодорова

Георгиева

 1.  

Тайм

Ясер

Нахас

 1.  

Цветелина

Пламенова

Коева

 1.  

Яна

Алексеева

Поглубко

 

 

 

Клас, паралелка: I Д         

име

презиме

фамилия

 1.  

Анастасия

Николаева

Йоргова

 1.  

Атанас

Мариев

Пешев

 1.  

Валери

Диянов

Русев

 1.  

Валерия

Петева

Стойкова

 1.  

Владимир

Красимиров

Ванков

 1.  

Емилияна

Александрова

Атанасова

 1.  

Лора

Цветанова

Кисьова

 1.  

Мартин

Христов

Христов

 1.  

Мериан

Мирославова

Милчева

 1.  

Микаил

Самир

Мутишев

 1.  

Ники

Цанков

Киров

 1.  

Никол

Ивайлова

Стоянова

 1.  

Никола

Цветанов

Николаев

 1.  

Павел

Досев

Григоров

 1.  

Радослав

Николов

Линков

 1.  

Радостин

Иванов

Йонков

 1.  

Симеон

Бориславов

Борисов

 1.  

София

Йонкова

Славчева

 1.  

София

Калоянова

Тодорова

 1.  

Станислав

Цветанов

Балъков

 1.  

Стефан

Андреев

Димитров

 1.  

Тодор

Георгиев

Тодоров

 1.  

Филип

Йорданов

Йорданов

 1.  

Цветлена

Цветомирова

Игнатова

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК

Приетите деца в подготвителна група за учебната 2022/2023 година към 17.06.2022 г.

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 1.  

Александър Галинов Анастасов

 1.  

Борис Каменов Иванов

 1.  

Боян Боянов Христов

 1.  

Габриел Даниел Флорев

 1.  

Георги Владимиров Цонев

 1.  

Дарин Живков Живков

 1.  

Дивна Данчева Стоилова

 1.  

Ева Мартинова Йорданова

 1.  

Елиза Кристин Кристофър Хенри

 1.  

Ивайло Станиславов Армянов

 1.  

Иван Иванов Кирилов

 1.  

Илайда Джихат Кямил

 1.  

Йоана Кирилова Иванова

 1.  

Йоана-Гавриила Десиславова Йовчева

 1.  

Кристиана Николаева Филева

 1.  

Кристиян Недков Шишков

 1.  

Лора Петкова Кънчевска

 1.  

Максим Зоран Анастасов

 1.  

Марина Светославова Стоилова

 1.  

Мария Калоянова Райкова

 1.  

Мийла-Джордан Йорданова

 1.  

Мирослав Мирославов Петров

 1.  

Михаел Даниел Флорев

 1.  

Михаела Христова Василева

 1.  

Никола Деянов Симеонов

 1.  

Самир Бюлент Мехмедов

 1.  

Станимир Любомиров Иванов

 1.  

Яна Георгиева Георгиева

 

 

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. след втори етап на класиране /по азбучен ред/:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 1.  

Борис Михайлов Шумов

 1.  

Василена Боянова Божкова

 1.  

Виктория Илиянова Илиева

 1.  

Даниел Николаев Филипов

 1.  

Елия Евгениева Недялкова

 1.  

Кристиян Стоянов Стоянов

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

ЗАПОВЕД

№ 301

08.06.2022 година

На основание чл. 143, ал. 1, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 1-4, т. 9 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 43, ал. 3, т. 3 от Наребда №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОПРЕДЕЛЯМ:

Допълнителни шест /6/ свободни места за прием на ученици в първи клас през учебната 2022/2023 година след второ класиране, съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на педогогическия персонал за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР:

                                                                                                                                             ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

 

СПИСЪК

НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г. СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ЗАПОВЕД

№ 300

08.06.2022 година

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в изпълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново

 

УТВЪРЖДАВАМ:

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. след първи етап на класиране /по азбучен ред/:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 1.  

Анастасия Николаева Йоргова

 1.  

Александра Маргаритова Денчева

 1.  

Александър Боянов Любенов

 1.  

Александър Ивайлов Горсов

 1.  

Александър Красимиров Кирилов

 1.  

Ангел Николаев Димитров

 1.  

Андреа Мирославова Недялкова

 1.  

Ани Николаева Архангелова

 1.  

Аннабелла Грегъри Смет

 1.  

Атанас Мариев Пешев

 1.  

Басел Кутейба Куйдер

 1.  

Борислав Николов Йорданов

 1.  

Бояна Ивайло Петкова

 1.  

Валери Диянов Русев

 1.  

Валерия Василева Василева

 1.  

Валерия Петева Стойкова

 1.  

Виктория Георгиева Апостолова

 1.  

Виктория Павлинова Липова

 1.  

Виктория Пламенова Блажева

 1.  

Владимир Бориславов Капукаранов

 1.  

Владимир Красимиров Ванков

 1.  

Владислав Николаев Ковачев

 1.  

Георги Митков Марков

 1.  

Георги Николаев Кръстев

 1.  

Георги Павлов Арабаджиев

 1.  

Георги Петров Петров

 1.  

Георги Пламенов Георгиев

 1.  

Даниел Любославов Иванов

 1.  

Даниел Миленов Манев

 1.  

Дария Младенова Кънчева

 1.  

Денчо Иванов Стефанов

 1.  

Димитър Валентинов Байчев

 1.  

Димитър Христов Мандров

 1.  

Елена Иванова Григорова

 1.  

Елизабет Лъчезарова Димитрова

 1.  

Емануил Николов Люлев

 1.  

Емил Илиянов Ганчев

 1.  

Емилияна Александрова Атанасова

 1.  

Златко Павлинов Златев

 1.  

Ивайло Йорданов Йорданов

 1.  

Ивайло Николаев Николакев

 1.  

Иван Петров Атанасов

 1.  

Иван Радославов Димов

 1.  

Изабел Николаева Куцарова

 1.  

Илкер Ибрахимов Ходжев

 1.  

Искрен Искренов Гатев

 1.  

Йоана Владимирова Кавалова

 1.  

Йоана Людмилова Петрова

 1.  

Йордан Бориславов Капукаранов

 1.  

Йордан Денчев Денчев

 1.  

Йордан Мартинов Хаджиев

 1.  

Калин Калинов Симеонов

 1.  

Калина Ивайлова Иванова

 1.  

Калоян Людмилов Петров

 1.  

Калоян Миленов Казанджиев

 1.  

Камелия Станимирова Попова

 1.  

Карина Христова Николова

 1.  

Константин Николаев Колев

 1.  

Кристиян Ивайлов Атанасов

 1.  

Крум Александров Чочков

 1.  

Лора Цветанова Кисьова

 1.  

Любомира Николаева Бакалова

 1.  

Магдалена Живкова Живкова

 1.  

Максим Станислав Хилендарски

 1.  

Мария Виктория Ричардс

 1.  

Мартин Иванов Иванов

 1.  

Мартин Христов Христов

 1.  

Мартина Миленова Чакалова

 1.  

Мериан Мирославова Милчева

 1.  

Миа Калоян Колчев

 1.  

Микаил Самир Мутишев

 1.  

Мила Иванова Тодорова

 1.  

Михаела Ивайлова Табакова

 1.  

Михаела Станиславова Хадживачева

 1.  

Наталия Николаева Николаева

 1.  

Ники Цанков Киров

 1.  

Никол Ивайлова Стоянова

 1.  

Никола Георгиев Димитров

 1.  

Никола Цветанов Николаев

 1.  

Николай Николаев Димитров

 1.  

Николай Николаев Трифонов

 1.  

Огнян Петров Митов

 1.  

Павел Досев Григоров

 1.  

Павел Павлов Павлов

 1.  

Пламена Миленова Илиева

 1.  

Преслав Владимиров Кисьов

 1.  

Радослав Николов Линков

 1.  

Радослав Станимиров Аврамов

 1.  

Радостин Иванов Йонков

 1.  

Радостин Мариянов Йорданов

 1.  

Рая Георгиева Димитрова

 1.  

Роън Нейтън Куин

 1.  

Симеон Бориславов Борисов

 1.  

Симеон Радомиров Стефанов

 1.  

София Андреанова Тодорова

 1.  

София Йонкова Славчева

 1.  

София Калоянова Тодорова

 1.  

Станислав Цветанов Балъков

 1.  

Стефан Андреев Димитров

 1.  

Стефания Тодорова Георгиева

 1.  

Тайм Ясер Нахас

 1.  

Тодор Георгиев Тодоров

 1.  

Филип Георгиев Кършев

 1.  

Филип Йорданов Йорданов

 1.  

Цветелина Пламенова Коева

 1.  

Цветлена Цветомирова Игнатова

 1.  

Яна Алексеева Поглубко

 1.  

Яна Детелинова Гогова

ДИРЕКТОР:

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

 

 

 
Уважаеми родители,

През 2021/2022 учебна година в ОУ „Бачо Киро” - ВеликоТърново ще се обучават в 5 паралелки по 22 ученици в първи клас.

Учениците в четири от паралелките ще се обучават целодневно. Една от паралелките ще бъде сформирана от ученици, чиито родители не желаят целодневно обучение за децата си.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА
В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА


1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
1.1. Срок на подаване: 05.10.2020 г. – 31.05.2021 г. (вкл.)
1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,
кабинет 202
1.3. Работно време за прием на документи:
- сутрин 8.30 -12.30 ч.
- следобяд 13.00 – 16.30 ч.


2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА
ГРУПА:
2.1. Заявление- декларация (по образец на училището);
2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;
2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;
2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната
2021/ 2022 г. навършват 5 год. възраст.


3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 31.05.2021 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2021 Г.
- 01.06.2021 г., 17.00 часа - на входа и в сайта на училището.


4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
- началото на м. септември 2021 г.- покана за родителката среща чрез
телефонно обаждане от учителя на групата.


5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико
Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината,
в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от
удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне
на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА

В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

1. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

1.1. Срок на подаване: 12.10.2021 г. – 31.05.2022 г. (вкл.)

1.2. Място на подаване: ОУ „Бачо Киро“, етаж втори,

кабинет 202

1.3. Работно време за прием на документи:

- сутрин 8.30 -12.30 ч.

- следобяд 13.00 – 16.30 ч.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

2.1. Заявление- декларация (по образец на училището);

2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;

2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;

2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната

2022/ 2023 г. навършват 5 год. възраст.

3. ОБЯВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ СЛЕД 31.05.2021 Г. СВОБОДНИ МЕСТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПОПЪЛВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 15.09.2021 Г.

- 01.06.2022 г., 17.00 часа - на входа и в сайта на училището.

4. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

- началото на м. септември 2022 г.- покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на групата.

5. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

Съгласно чл. 12 от Правилника за дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново: В подготвителните групи се приемат деца, навършващи 5 и 6 години в годината, в която постъпват за обучение, със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето. Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане. Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.