СПРАВОЧНИК

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в  І- ІV клас
за учебната 2019/2020 г.

за периода 06.02.2020г. - 16.06.2020

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
1 а Д.Сутрова сряда 12.00 - 12.35 104
1 б Кр. Кирчева понеделник 12.05 - 12.40 105
1 в П. Димитрова понеделник 12.05 - 12.40 106
1 г М. Станева сряда 12.10 - 12.50 107
А. Николова сряда 12.05 - 12.40 108
2 а Н.Дончева четвъртък 16.55  - 17.35 207
2 б Д. Маринова четвъртък 16.55 - 17.35 208
2 в И. Стефанова вторник 12:40  - 13:20 209
2 г С.Тонкова вторник 12.40 - 13.20 210
2 д И. Мешеков вторник 17.40  - 18.20 211
3 а П. Трендафилова понеделник 18.20 - 19.00 304
3 б М.Велчева четвъртък 17.40 - 18.20 305
3 в С. Симеонова четвъртък 17.40- 18.20 306
3 г Т. Кирилова четвъртък 17.40 - 18.20 307
3 д Г. Илчева петък 17.40 - 18.20 308
4 а В. Колева четвъртък 17.40 - 18.20 404
4 б Е. Витанов понеделник 18.20 - 19.00 405
4 в Д. Чоканова понеделник 18.20 - 19.00 406
4 г С. Стоянова понеделник 18.20 - 19.00 407
4 д Н.Янкова понеделник 18.20 - 19.00 408
4 е Кр. Стоянова понеделник 18.20 - 19.00 409
         
ПГ" А" В. Петкова четвъртък 17.30 - 18.10 102
ПГ" Б" В. Костуркова четвъртък 12.20 - 13.00 102

       Забележка: В дните, когато класната стая на паралелката е заета с учебен час, ДКРУ или консултация от обратната смяна, за часа ДКРУ може да се ползват : актова зала, библиотечно- информационен център, а за среща с родители- и учителската стая. 


 

 

ГРАФИК
за дейностите по консултиране на родители и ученици
и водене на училищната документация
от класния ръководител на съответната паралелка
в V-VІІ клас

2019/2020 учебна година

графика влиза от сила от 06.02.2020г.

 

клас класен ръководител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
5 а  М. Чешмеджиева сряда 12.30 - 13.10 210
5 б  Т. Анчева сряда 12.30 - 13.10 408
5 в  Д. Пенкова понеделник 13.20 - 14.00 311
5 г Сл. Вълчева четвъртък 12.30 - 13.10 учит. стая
 5 д Н. Йорданова сряда 12.30 - 13.10 405
5 е Ед. Кендерян понеделник 13.20 - 14.00 учит. стая
6 а Р. Христова сряда 11.45 - 12.25 учит. стая
6 б А. Димитрова четвъртък 12.30 - 13.10 учит. стая
6 в В. Михайлова понеделник 13.20 - 14.00 учит. стая
6 г К. Стойчева четвъртък 12.30 - 13.10 406
6 д А. Миланов сряда 13.20 - 14.00 111
7 а Р. Събева вторник 12.30 - 13.10 библиотека
7 б Т. Стефанова четвъртък 13.20 - 14.00 учит. стая
7 в М. Кокаланова четвъртък 12.30 - 13.10 101 д.
7 г Т. Попова четвъртък 12.30 - 13.10 407
7 д Б. Христова сряда 12.30 - 13.10 312
         
         

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

V- VII клас

учебна 2019/2020г.

 

   за втори учебен срок

           

  учител ден час кабинет  
1 Вл. Николов четвъртък 12.30- 13.10 213  
2 Ел. Чергиланова вторник 12.30 - 13.10 205  
3 Н.Тодоров понеделник 13.20 - 14.00 101 л.  
4 Г. Божкова вторник 12.30 - 13.10 308  
5 Д. Пенкова сряда 12.30- 13.10 306  
6 И. Гайдарова вторник 12.30 - 13.10 307  
7 Т. Попова сряда 12.30 - 13.10 407  
8 И. Белчева сряда 12.30 - 13.10 302 д.  
9 И. Иванов сряда 12.30 - 13.10 голям салон  
10 Р. Христова понеделник 13.20 - 14.00 213  
11  А. Димитрова вторник 12.30 - 13.10 404  
12 В. Михайлова  вторник 12.30 - 13.10 209  
13 К.Стойчева вторник 12.30- 13.10 406  
14 А. Миланов петък 12.30 - 13.10 голям салон  
15  Т. Стефанова понеделник 13.20 - 14.00 114  
16 М. Кокаланова сряда 12.30 - 13.10 101 д.  
17 Ю. Адамова понеделник 13.30 - 14.10 учит. стая  
18 Б. Христова вторник 12.30 - 13.10 305  
19 Т. Анчева вторник 12.30 - 13.10 408  
20 Сл. Вълчева сряда 12.30 - 13.10 302 л  
21 Ед. Кендерян вторник 12.30 - 13.10 412  
22 М. Чешмеджиева понеделник 13.20 - 14.00 410  
23 И. Янкова сряда 12.30 - 13.10 305  
24 Н. Йорданова вторник 12.30 - 13.10 405  
25 Р. Събева петък 12.30 - 13.10 304  
26 Г. Василев вторник 12.30 - 13.10 302 л.  
           
           
           
           

 

 

 

              

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации с ученици

I- IV клас

учебна 2019/2020г.

за втори учебен срок

     

           

  учител ден час кабинет  
1 а Д.Сутрова петък 11.20 - 11.55 104  
1 б Кр. Кирчева петък 11.20 - 11.55 105  
1 в П. Димитрова петък 11.20 - 11.55 106  
1 г М. Станева петък 11.20 - 11.55 107  
1 д А. Николова петък 11.20 - 11.55 108  
2 а Н. Дончева вторник 12.30 - 13.10 207  
2 б Д.Маринова сряда 17.40 - 18.20 208  
2 в И.Стефанова петък 12.40 - 13.20 209  
2 г С.Тонкова петък 12.40 - 13.20 210  
2 д И. Мешеков четвъртък 12.30 - 13.10 211  
3 а П. Трендафилова петък 17.40 - 18.20 304  
3 б М.Велчева петък 17.40 - 18.20 302 л.  
3 в С. Симеонова петък 17.40 - 18.20 306  
3 г Т.Кирилова петък 17.40 - 18.20 307  
3 д Г. Илчева понеделник 12.30 - 13.10 301  
4 а В.Колева петък 12.30 - 13.10 404  
4 б Е. Витанов четвъртък 17.40- 18.20 405  
4 в Д. Чоканова четвъртък 17.40 - 18.20 406  
4 г С.Стоянова четвъртък 17.40 - 18.20 407  
4 д Н.Янкова четвъртък 17.40 - 18.20 408  
4 е Кр. Стоянова четвъртък 17.40 - 18.20 407  
АЕ С. Недева петък 12.30 - 13.10 412  
АЕ И. Пенчева понеделник 12.30 - 13.10 303  
АЕ К. Геновска четвъртък 12.30 - 12.10 302 ляво  
ИИ В. Найденова сряда 12.30 - 12.10 205  
ИИ Е. Чергеланова сряда 12.30 - 13.10 205  
ФВС М. Василев сряда 18.20 - 19.00 м. салон  

 

Дневна организация на подготвителните групи

Учебна 2019/2020 година

 

 

                           Първа смяна

час Основни и допълнителни форми
7.30 - 8.30 Прием и дейности по избор
8.30 - 8.45 Утринна гимнастика
8.45 - 9.00 Подготовка за закуска
9.00 - 9.20 Закуска
9.30 - 11.00/11.30/ Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
11.00/11.30/- 12.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
12.00 - 12.30 Изпращане на децата
12.30 - 13.30 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден
Втора смяна  
12.30 - 13.00 Подготовка за работа
13.00 - 13.30 Прием и дейности по избор
13.30 - 14.00 Споделяне, организационни игри, подготовка за работа
14.00 - 15.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие/педагогичеки ситуации/
15.30 - 15.40 Подготовка за закуска
15.40- 16.00 Закуска
16.00 - 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 - 17.30 Свободни игри и дейности по избор на открито /на закрито при неподходящо време/
17.30 - 18.00 Оформяне на документация и подготовка за следващия ден

 

 

 

 

 

 

График за дежурството на главните учители

2019/2020 учебна година
в сила от 06.02.2020

 

име ден от седмицата      
1 Стефка Стоянова-  главен учител начален етап петък
2 Ирена Пенчева -главен учител начален етап понеделник
3 Антоанета Димитрова- главен учител прогимназиален етап четвъртък
4 Венета Михайлова- главен учител прогимназиален етап вторник

 

Г    Р    А    Ф     И    К

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТ УЧИТЕЛИТЕ В ГЦОУД И ПИГ

2019/2020 учебна година

втори учебен срок

ЦОУД учител ден време на провеждане /от-до/ кабинет
         
         
1 ГЦОУД 1 Габриела Николова вторник 17.30 - 18.05 104
1 ГЦОУД 2 Александрина Христова вторник 17.30 - 18.05 105
1 ГЦОУД 3 Милена Илиева вторник 17.30 - 18.05 107
1 ГЦОУД 4 Петя Йорданова вторник 17.30 - 18.05 108
2 ГЦОУД 1 Цветелина Трифонова вторник 7.30 - 8.10 207
2 ГЦОУД 2 Нина Василева вторник 7.30 - 8.10 410
2 ГЦОУД 3 Боряна Данчева вторник 7.30 - 8.10 110 л.
2 ГЦОУД 4 Габриела Начева вторник 7.30 - 8.10 211
3 ГЦОУД 1 Стефани Стоянова вторник 7.30 - 8.10 110 д.
3 ГЦОУД 2 Ружа Стефанова вторник 7.30 - 8.10 111
3ГЦОУД  3 десислава Кирилова вторник 7.30 - 8.10 113л.
3ГЦОУД  4 Диана Стефанова вторник 7.30 - 8.10 406
4 ГЦОУД 1 Кристина Денчева вторник 7.30 - 8.10 309
4 ГЦОУД 2 Игор Христов вторник 7.30 - 8.10 310
4 ГЦОУД 3 П. Моллова вторник 7.30 - 8.10 113д.

 

Забележка:

В ден, когато класната стая на паралелката е заета с учебен час от другата смяна и ДКРУ се провеждат с учениците, ще се ползват: актова зала, библиотечно-информационен център, класна стая на открито, а за среща с родители – и учителска стая.