Лични данни

12.11.2018 г. 9:34:51

БУЛСТАT 000121543, гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 20,
обработва лични данни на своите ученици, техните законни представители, работници, служители.
Обработват се обикновени лични данни – три имена, ЕГН, адрес, номер на лична карта, имейл адрес, телефонен номер.
Целите на обработване са по повод образование, трудови, осигурителни и данъчни правоотношения.
Личните данни се обработват законно, прозрачно и добросъвестно.
Лични данни се предоставят само на НАП, НОИ, РУО и МОН.
Данните се съхраняват в срокове съобразно законодателството на Република България.
Субектите на лични данни имат право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните, да подават жалба до КЗЛД или до съда.
Повече информация можете да намерите ТУК