Свободни места

11.12.2023 г. 12:39:38

СПИСЪК

на свободните места в ОУ „Бачо Киро“

към 11.12.2023 г.

                                                                                       

 

клас/група

Брой свободни места

I

0

II

0

II

0

IV 

0

10

VI

9

VII

5