Свободни места

6.10.2021 г. 21:43:39

Справка за свободните места в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново
2021/2022 г. към 06.10.2021г.

 

                     

клас/група

Брой свободни места

II а

1

II б

2

II в

1

II г

2

II д

1

III б

2

III в

1

III г

3

III д

1

IV б

1

IV г

1

IV д

4

V а

2

V б

4

V в

3

V г

3

V д

3

VI а

4

VI б

2

VI в

2

VI д

1

VI е

1

VII а

2

VII б

3

VII в

4

VII г

3

VII д

2

VII е

3