Регионално управление на образованието отличи наши ученици

18.6.2024 г. 9:55:21

Регионално управление на образованието – Велико Търново отличи учениците, представили се отлично в областните кръгове на олимпиадите по биология и астрономия през учебната 2023/2024 година. За постиженията си в областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование отличени бяха Румяна Канъкова (VІІб клас) и Александра Александрова (VІІв клас). Наградени са и учениците с високи постижения в областния кръг на олимпиада по астрономия: Виктор Стоянов (VІб клас), Пламен Нейков и Гарсия Кадиров (Vд клас). За своето представяне Пламен получи и поощрителна грамота от МОН.Учител по биология и ЗО е Антоанета Димитрова, а по астрономия учениците бяха подготвени от Руска Христова (Виктор) и Антоанета Димитрова (Пламен и Гарсия).