Съвместно занятие на група " Млад предприемач " и група " Little Explorers "

6.6.2024 г. 22:15:55

Групите за занимания по интереси в ІV клас „Млад предприемач“ и „Little Explorers“ с ръководители Теодора Белчева и Калояна Геновска проведоха съвместно занятие в парк „Дружба“. Проведоха се няколко учебни дейности под формата на игри. Учениците се запознаха с английските наименования на някои от животинските и растителните видове, обитаващи парка. Във връзка с Деня на Ботев събраха информация от паметните плочи в парка за близките на Христо Ботев и други исторически личности на България.