Призови места от конкурса „Културна традиция и величие в моя роден край“ завоюваха наши ученици

29.5.2024 г. 21:48:02

Конкурсът „Културна традиция и величие в моя роден край“ е организиран от Асоциацията на професионалните географи и регионалисти /АПГР/ в сътрудничество с Регионалните управления на образованието - Габрово, Велико Търново, Плевен и Ловеч /Северна Централна България/. В него взеха участие 92 ученици от 23 училища, в три категории - рисунка, видео и географско есе.
Нашите ученици Виктория Костадинова и Миа Пометкова от VБ клас и Тодор Михайлов от VІВ клас участваха в категорията „Есе (V – VІІ клас)“ с разработка за велика личност от родния край. Разработките на учениците бяха оценени от независимо 5-членно жури, чиито членове не са от административните области на участващите в конкурса ученици.
Тодор Георгиев Михайлов спечели първо място, грамота, парична и предметна награда. Виктория и Миа получиха грамоти и предметни награди.
Учителката им по география, Ирина Янкова се обръща към нашите ученици с думите: "Да се учиш е модерно - печелиш знания!"