Ролите на ученици, ръководители и учители обърнаха в ОУ „Бачо Киро“

30.4.2024 г. 22:15:52

Ден на ученическото самоуправление се проведе в ОУ „Бачо Киро“ във връзка с патронния празник на училището. Инициативата е наречена „Обърнато училище“, а ученици заеха местата на ръководството, учителите и служителите на училището. Директор за един ден стана Румяна Канъкова (VІІб клас), а нейни заместници по учебната дейност бяха – Айя Драгнева (VІІб клас) и Александра Александрова (VІІв клас). Садък Расимов (VІІг клас) влезе в обувките на зам.-директор по АСД. Счетоводител и човешки ресурси бяха: Ива Йен (VІг клас) и Ивайла Ламбева (VІв клас). Самуил Гецов (VІІд клас) зае длъжността „Ръководител ИКТ“. В ролята на училищен психолог и педагогически съветник влязоха Денислав Райнов (VІг клас), Вихра Русева и Магдалена Стоянова (VІІд клас), а на логопед – Николай Трифонов (ІІв клас).

За входящата и изходяща кореспонденция и документооборота в училището се грижиха: Виктория Богданова (VІІг клас) и Амелия Яковчева (VІІа клас). Стефания Христова (VІа клас) помагаше на медицинското лице в училище, а охрана на училището бяха Спас Ненов и Димитър Неделчев (VІб клас). Библиотекари за ден станаха Цветина Копаранова (VІІа клас) и Велимира Евгениева (VІІб клас). За  приветливостта на училището допринесоха ученици от ІVб клас.

В класовете по отделните предмети в ролята на учители влязоха различни ученици. В подкрепа на своите деца родители също станаха учители за един час. В Ід клас по български език и литература преподаваха Радост и нейната майка г-жа Тодоранова, като темата беше ,,Пипи тръгва на училище“. Заедно с първокласниците разсъждаваха върху постъпките и характера на Пипи, пяха, илюстрираха с думи и жестове. По математика учители бяха Георги и майка му г-жа Стефанова, които учиха учениците от Ід клас да  събират и изваждат с преминаване.

Ученици влязоха в обувките на своите преподаватели по различни учебни предмети и в часове за занимания по интереси в групите за целодневно обучение. Всички се отнесоха сериозно и отговорно към задълженията си, вложиха старание и подготвиха интересни материали, с които изпитаха своите съученици и им помогнаха да доразвият знанията си в дадените научни области. За децата беше забавно и интересно да бъдат учителите си, но от друга страна видяха и колко отговорно е да преподаваш или да си ръководител на училище.