Екип от ОУ „Бачо Киро“ посети частно училище в гр. Анкара в рамките на международна мобилност...

11.4.2024 г. 22:41:53

Ученици и учители участваха в мобилност по програма „Еразъм+“ в град Анкара, Турция, в рамките на проект „Знам, за да мога“ в периода 25 – 29 март 2024 г. През мобилността участниците посетиха частното училище Özel Yükselen Koleji Anadolu Lisesi, където се обмениха опит с турските си колеги в прилагането на STEM в образованието и интегрирането с английски език и изобразително изкуство. Посетени бяха открити педагогически практики по природни науки, ИКТ, изобразително изкуство, музика, социални науки, като учители и ученици наблюдаваха и взеха участие в лабораторни експерименти и други дейности, демонстриращи възможностите за интегриране на STEM и STEAM елементи в преподаването.

Чрез участието си в мобилността великотърновските учители и ученици обогатиха знанията си за формите и начините за оценяване и формиране у децата на реална самооценка, формиране на критично мислене и умения за учене. Мобилността даде възможност на участниците да подобрят уменията си за сътрудничество в проекти и работа в екип.

Освен с учебните часове учениците и учителите от ОУ „Бачо Киро“ се запознаха с културните и исторически забележителности на Турция в Анкара и областта Кападокия, както и с местни обичаи,  кулинарни специалитети и танци. В мобилността участие взеха: Ирена Пенчева – координатор на международния проект, Валентина Найденова и Елеонора Чергиланова – зам.-директори на ОУ „Бачо Киро“, Веселина Дойнова – начален учител и Даниела Стоянова – педаг.съветник и учениците: Кристиана Даскалова, Ивайла Ламбева, Ива Йен, Ивон Василева и Вихра Русева. Посещението в турското училище даде възможност за откриване на приликите и разликите в образователните системи в България и Турция и за опознаване на традициите и културата на двата народа.