Достойно представяне на наши ученици във финалния кръг на състезанието „Ключът на музиката“

10.4.2024 г. 21:58:54

Много добре се представиха Павел Адамов (VІв клас) и Борислав Йовков (ІVг клас) на финалния кръг на състезанието „Ключът на музиката“, който се проведе на 23 март 2024 г., в град Пловдив. Двамата са номинирани за участие във финалния кръг на състезанието след оценяването им в областния кръг от регионална комисия.
Националното състезание „Ключът на музиката“ дава възможност на учениците да демонстрират знания и умения, ориентирано е към обобщаване и осмисляне на учебното съдържание по музика в задължителните часове и създава условия за изява на всички, които участват в конкурентна среда. В националното състезание участват ученици от ІV, V, VI, VII и Х клас.