Занятие на тема „Природен колорит и цветоусещане“

26.2.2024 г. 21:53:11

Занятие на тема „Природен колорит и цветоусещане“ с участието на STEM група „Светът на физиката и химията – лесен и интересен“ с ръководител Руска Христова се проведе като част от мобилността по НП „Иновации в действие“. В откритата педагогическа практика бяха засегнати различни области на познание: химия, физика, биология, технологии, компютърно моделиране, математика, история, музика и др. На база придобитите знания по различните учебни дисциплини, учениците въведоха понятието „колорит“. Те обсъдиха проявлението на колорита (цветността) в различни научни области – литература, изобразително изкуство, природни науки. Чрез апарат за смесване на цветове бяха демонстрирани основните и допълнителни цветове, а след това седмокласниците експериментираха около създаването на свой собствен цвят в RGB система в графичен редактор, изчертаване на геометрична фигура и беше конструиран работещ светофар. Посредством дискусия в рамките на часа беше обърнато внимание на цветните стенописи в различни исторически паметници на културата, един от които е дворецът Кносос. Използвайки знанията си за древногръцките философи и работата си в предходните учебни часове учениците работиха с създадените от тях модели на Остомахион. Участниците в дейността работиха в малки групи, които трябваше да конструират фигура с елементите на Остомахион чрез решаване на логическа задача. В хода на занятието беше демонстрирано японското умножение и учениците упражниха умножение на двуцифрени числа.
Урокът при открити врата беше реализиран от Руска Христова и Боряна Христова.