Пътя от робския дом до „Хайдушкото сборище“ обсъдиха учениците от Vв клас по време на открит урок

26.2.2024 г. 21:56:57

Пътя от робския дом до „Хайдушкото сборище“ обсъдиха учениците от Vв клас по време на урок при открити врата, част от дейностите по НП „Иновации в действие". Урокът по литература беше изграден върху стихотворението „Хайдути" на Христо Ботев. Учениците бяха разпределени и работиха по групи, анализираха пътя, който извървява Чавдар от робския дом до „хайдушкото сборище", търсиха информация в интернет и накрая споделиха кои качества на Чавдар искат да притежават. Учител по български език и литература Габриела Иванова.