Любими игри за свободното време представиха третокласници пред гостите ни по НП "Иновации в ...

26.2.2024 г. 21:59:38

Игрите, които играем в свободното си време, обсъдиха учениците от ІІІа клас по време на открита педагогическа практика по английски език. Урокът баше организиран като escape room, а третокласниците трябваше да решат редица проблемни задачи чрез използване на QR код, откриване на информация във видео, сглобяване на текст. Накрая учениците изработиха постери за някои от най-любимите детски игри: дама, морски шах, криеница, камък – ножица – хартия, чиито названия на английски научиха през този час (hopscotch, noughts and crosses/tic, tac, toe, hide and seek и rock, scissors, paper). След като успешно се справиха с решаването на всички задачи, учениците „откриха“ ключа за стаята и се отправиха към следващите си часове.
ОУ „Бачо Киро“ е домакин на мобилност по НП „Иновации в действие“ и споделената практика по английски език в начален етап е част от предвидените дейности в програмата за провеждането ѝ. На училището ни в периода 21 – 23.02.2024 г. гостуват учители и ученици от партньорските училища: ОУ „Иван Вазов“, гр. Бургас, ОУ„Г. Караславов“, гр. Първомай; ОУ „Иван Вазов“, с. Ръжица, обл. Бургас.


https://www.facebook.com/share/p/afezfu6PcsxxeQ6H/