Пътуваме из Слънчевата система с четвъртокласниците

13.2.2024 г. 7:50:59

На своеобразно пътешествие из Слънчевата система се отправиха учениците от ІV клас. Индивидуално и в екип четвъртокласниците изработиха проекти на планетите, които образуват Слънчевата система. В изделията си използваха знанията си за размерите на небесните тела, подредбата и отдалечеността им от Слънцето. Ученическите проекти са експонирани в централното фоайе на ОУ „Бачо Киро“.