Разпределение по зали - Национално състезание по музика „Ключът на музика“ на 19.01.2024 г.

18.1.2024 г. 9:22:17

Разпределение по зали на учениците, които

ще вземат участие в Национално състезание по музика „Ключът на музика“

на 19.01.2024 г.

 


 

СТАЯ № 310, Общински кръг на НС Ключът на музиката, 19.01.2024 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

1.

Калоян Миленов Минчев

IV в

2.

Паола Бориславова Раянова

IV в

3.

Борислав Йовков Йовков

IV г

4.

Вероника Юриева Кавлакова

IV г

5.

Александър Веселинов Пъшев

IV д

6.

Владимир Миленов Николов

IV д

7.

Иван Георгиев Димитров

IV д

8.

Мариела Свиленова Узунова

IV д

9.

Михаела Андрианова Ангелова

IV д

10.

Теодора Константинова  Калчева

IV д

 

СТАЯ № 213, Общински кръг на НС Ключът на музиката, 19.01.2024 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

 1.  

Никул Недков Еленски

V a

 1.  

Кристиян Калоянов Бошев

V a

 1.  

София Ивова Иванова

V a

 1.  

Христея Димитрова Бурнева

V б

 1.  

Габрина Веселинова Стоянова

V б

 1.  

Габриела Тодорова Куцарова

V б

 1.  

Йордан Колев Иванов

V б

 1.  

Ния Николаева Върбанова

V в

 1.  

Алекси Калинов Маринов

V в

 1.  

Александра Мирославова Стефанова

V в

 1.  

Александър Георгиев Апостолов

V в

 

 

СТАЯ № 312, Общински кръг на НС Ключът на музиката, 19.01.2024 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

1.

Сияна Яворова Янкова

V г

2.

Калина Петрова Петрова

V г

3.

Дария Радославова Ангелова

V г

4.

Биляна -Мари Катева Великова

V г

5.

Красимир Свиленов Младенов 

V г

6.

Калина Добромирова Иванова

V г

7.

Аделина Викторова Василева

V г

8.

Магдалена Даниелова Митева

V г

9.

Сияна Ангелова Йорданова

V г

10.

Владимир Веселинов Старирадев

V г

11.

Сияна Пламенова Чангова

V д

12.

Гарсия Рейхан Кадиров

V д

 

 

СТАЯ № 402, Общински кръг на НС Ключът на музиката, 19.01.2024 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

1.

Стефания Димитрова Христова

VI а

2.

Кристиана Спасова Даскалова

VI а

3.

Виктор Станимиров Стоянов

VI б

4.

Ивайло Христов Стефанов

VI б

5.

Димитър Николаев Неделчев

VI б

6.

Десислава Димитрова Димитрова

VI б

7.

Христиан Николаев Николов

VI б

8.

Антон Станиславов Донков

VI б

9.

Димитър Иванов Атанасов

VI б

10.

Мартин Николаев Георгиев

VI б

11.

Илиян Илиянов Илиев

VI б

 

 

СТАЯ № 412, Общински кръг на НС Ключът на музиката, 19.01.2024 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

1.

Иван Захариев Мишев

VI в

2.

Филип Йорданов Мошев

VI в

3.

Павел Тодоров Герев

VI в

4.

Павел Свиленов Адамов

VI в

5.

Никол Светославова Котларова

VI в

6.

Нели Димитрова Колева

VI в

7.

Стефан Георгиев Владимиров

VI г

8.

Денислав Георгиев Райнов

VI г

9.

Калоян Ивайлов Костов

VI г

10.

Никола Ивов Тотев

VI д

11.

Константин Иванов Кирилов

VI д

12.

Юлиян Мирославов Тотев

VI д

13.

Венелин Мирославов Овчаров

VI д

 

 

СТАЯ № 302 д., Общински кръг на НС Ключът на музиката, 19.01.2024 г.

Име, презиме, фамирия на ученика

Паралелка

Моника Росенова Пенчева

VII б

Румяна Богомилова Канъкова

VII б

Никол Кирилова Вълчева

VII б

Александра Николаева Александрова

VII в