График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за учебната 2023/2024 г. ...

1.12.2023 г. 10:15:11

Приложение № 1 към заповед № 104/28.11.2023 г.

 

ГРАФИК

За провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за учебната 2023/2024 г. на ученик, VII клас, самостоятелна форма на обучение

Учебен

 предмет

Формат на

изпита

Върху съдържанието от

Дата

Начален час

Продължи

телност

Стая №

1

Английски език

писмен

I и II уч. срок

22.01.2024

10:30 ч

1,5 часа

101

ляво

устен

I  и II уч. срок

22.01.2024

12:00 ч.

30 минути

101

ляво

2

Математика ИУЧ

писмен

II уч. срок

23.01.2024

10:30 ч.

2 часа

101

ляво

3

Технологии

и предприемачество

писмен

I  и II уч. срок

24.01.2024

10:30 ч.

45 минути

101

ляво

практически

I  и II уч. срок

24.01.2024

11:15 ч.

75 минути

101

ляво

4

География и икономика

писмен

I  и II уч. срок

25.01.2024

10:30 ч.

2 часа

101

ляво

5

Изобразително изкуство

писмен

I  и II уч. срок

26.01.2024

10:30 ч.

45 минути

101

ляво

практически

I  и II уч. срок

26.01.2024

11:15 ч.

75 минути

101

ляво

6

Химия и опазване на околната среда

писмен

I  и II уч. срок

29.01.2024

10:30 ч.

2 часа

101

ляво

7

Биология и здравно образование

писмен

I  и II уч. срок

30.01.2024

10:30 ч.

2 часа

101

ляво

8

Руски език - ИУЧ

писмен

I  и II уч. срок

31.01.2024

10:30 ч.

1,5 часа

101

ляво

устен

I  и II уч. срок

31.01.2024

12:00 ч.

30 минути

101

ляво

9

Компютърно моделиране и информационни технологии

писмен

I  и II уч. срок

30.05.2024

13:30 ч.

45 минути

101

ляво

практически

I  и II уч. срок

30.05.2024

14:15 ч.

75 минути

101

ляво

10

Математика ЗУЧ

писмен

I  и II уч. срок

31.05.2024

13:30 ч.

2 часа

101

ляво

11

Музика

писмен

I  и II уч. срок

03.06.2024

13:30 ч

45 минути

101

ляво

практически

I  и II уч. срок

03.06.2024

14:15 ч.

75 минути

101

ляво

12

Български език и литература

писмен

I  и II уч. срок

04.06.2024

13:30 ч.

2 часа

101

ляво

13

ФВС

практически

I  и II уч. срок

05.06.2024

13:30 ч.

2 часа

МФС

14

История и цивилизации

писмен

I  и II уч. срок

06.06.2024

13:30 ч.

2 часа

101

ляво

15

Физика и астрономия

писмен

I  и II уч. срок

07.06.2024

13:30 ч

2 часа

101

ляво