Учители от ОУ „Бачо Киро“ се включиха в STEM обучение по международен проект

29.11.2023 г. 22:11:41

Четирима учители от ОУ „Бачо Киро“ участваха в обучение за надграждане на уменията за прилагане на STEM подход в образованието. Обучението се проведе в о. Крит и е в рамките на проект „Знам, за да мога“, финансиран по програма Еразъм+ и в него участие взеха началните учители Галя Лицова, Стиляна Стоянова и учителите в прогимназиален етап Руска Христова и Илиян Илиев. Курсът беше базиран на една от целите на STEM подхода –  развитие на способностите на учениците за учене, умения за критично мислене и прилагане на креативност при разрешаването на казуси. Обучението беше с изцяло практическа насоченост, като задачите се изпълняваха по модела на STEM занятие. Участниците в курса работиха с: японския метод за умножение, мултиконтролер, технологии, които дават познания за електроника, електрическата верига, програмиране, внедряване на работещи древногръцки технологии (Архимедов винт, подемна техника, двойно бутало за гасене на пожари, будилник на Платон, първата вендинг машина, криптографски устройства и други прототипи на съвременни устройства) и др.

Учителите посетиха Пето основно училище на град Ираклион, където се срещнаха с директора на училището и се запознаха с прилагането на STEM подхода в училището.

Предстои четиримата участници в обучението в о. Крит да проведат обучение за учителите от ОУ „Бачо Киро“ като част от училищната квалификация. По този начин ще се разшири погледът на учителите върху прилагането на STEM подходът и той ще се популризира сред общността.

В рамките на проект „Знам, за да мога“ предстои учители от нашето училище да се включат в още две обучения: „Повишаване квалификацията на педагогически специалисти за прилагане на иновативни стратегии на преподаване“ и „Повишаване квалификацията на педагогически специалисти за прилагане на формиращо оценяване в обучението“. Предвидени са и две мобилности с ученици.

Общо 16 учители от ОУ „Бачо Киро“ ще вземат участие в дейностите по международния проект. Те са подали мотивирано заявление за участие в проекта и отговарят на определени критерии, свързани с дейностите по проекта. Координатор на проекта е Ирена Пенчева – главен учител в начален етап.