Учениците от VІ клас гостуваха на второкласниците в Деня на четенето

21.11.2023 г. 20:19:56

Шестокласниците от литературния кръжок „Отечество любезно“ и учениците от ІІв клас четоха изразително Вазови творби и изпълняваха наизуст Ботеви стихотворения в Деня на четенето. Като спомен от празника малките ученици получиха книга с приказки от Ангел Каралийчев. Ръководител на литературния кръжок е М. Чешмеджиева, а на учениците от ІІ клас преподават И. Стефанова и И. Мешеков.