Ден на толерантността

17.11.2023 г. 21:35:23

Емоционално и с различни инициативи беше отбелязан Деня на толерантността в ОУ „Бачо Киро“. В 3ГЦОУД1 с ръководител Р. Трифонова учениците гледаха филма „Чудо“ и след това поговориха за важността на толерантността и приемането на различията.

Беседи и екипни проекти изработиха и първокласниците от Іб, в, г клас с учители А. Христова, Л. Людмилова и Д. Йовчева. Чрез участието си в различните инициативи децата усетиха колко е важно да бъдем съпричастни и разбиращи, а училището е важно място, където се учим да бъдем единни.