Сам постигам

7.11.2023 г. 20:18:04

Уважаеми ученици и родители,

Информационният сайт https://sampostigam

е създаден с цел информиране на ученици и студенти без един или двама родители за възможностите за подкрепа, които държавата предоставя (стипендии и др.) по отношение на образованието. Сайтът е създаден в резултат на спечелен социален проект в Националния ученически конкурс „Млад благотворител“ 2023, организиран от Фондация „Благотворител“. 

Информационната платформа „Сам постигам“ популяризира възможностите за подкрепа на ученици и студенти с един родител или без родители, отраснали в институции или поверени на грижите на роднини. Целта ѝ е да информира и мотивира целевата група за по-добро бъдеще с фокус върху образованието. Стипендиите, които са представени в сайта, изискват от кандидатите отличен или много добър успех, мотивационни писма, както и да участват в различни дейности, които развиват техните умения.