686 ученици развиват знания и умения в 35 групи за занимания по интереси в ОУ „Бачо Киро“

3.11.2023 г. 19:25:49

686 ученици развиват знания и умения в 35 групи за занимания по интереси в ОУ „Бачо Киро“ през настоящта учебна година. 12 от групите прилагат STEM ориентирано обучение, като 4 от тях са в начален, а 8 – в прогиманзиален етап. Най-много групи за занимания по интереси развиват дейността си в тематична област „Математика“ – общо 15 (6 в начален етап на образование и 9 – в прогиманзиален). 9 групи са в тематична област „Изкуства и култура“ (2 в начален и 7 в прогимназиален етап), 5 – в природни науки (2 в начален и 3 в прогимназиален етап). Четвъртокласниците развиват уменията си в спорта и технологиите, кадето има сформирани по две групи, а учениците от ІІІ клас се учат на здравословен начин на живот и екологично образование в група „Еко клуб“. Една група е насочена към гражданско образование и в нея участват ученици от V до VІІ клас.
Ръководители на групите за занимания по интереси са 25 учители, като 1 от тях е външен специалист.