Педагогическият факултет проведе работилница по четене "На добър час в първи клас"

17.10.2023 г. 9:17:27

Десет години кръжок "Четящият студент, четящото дете" към ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Педагогически факултет проведе работилница по четене "На добър час в първи клас".

Студенти от специалността ПНУП, 2. курс, ОКС "бакалавър" и техният наставник проф. дн Марианна Мандева на 12 и 13.10.2023 г посетиха ОУ "Бачо Киро" , четоха и се забавляваха заедно с децата от 1 б, 1 в, 1 г клас.

Нашите първокласници ги впечатлиха със завидни знания и умения. За награда всеки клас получи грамота за принос в каузата на кръжока за насърчаване на детското четене.

Специални благодарности на проф. дн Марианна Мандева от учителите от ГЦОУД: г-жа Рачева; г-жа Людмилова и г-жа Дерибеева.