Поправителна сесия

2.10.2023 г. 20:48:46

На 09.10.2023 г.,  от 10:00 ч.-12:00 ч. в стая № 101 дясно ще се проведе поправителен изпит по Математика ЗП за V клас, октомврийска сесия.