Ден на отворените врати

23.5.2023 г. 21:20:50

Ден на отворените врати се проведе днес в ОУ „Бачо Киро“. Гости на училището ни бяха деца от детски градини от града, родители, граждани. Мажоретния състав на училището ни и фанфарния оркестър откриха събитието и приветстваха гостите. В STEM центъра на училището бяха разположени тематичните образователни центрове, показващи различни аспекти от училищния живот (езиково обучение, математика и природни науки, спорт, работа по проекти, проектни дейности в начален етап, занимания по интереси, Ученически парламент). В лабораторията всеки можеше да се включи в дейности на групите по природни науки в прогимназиален етап: производство на глицеринов сапун с различни оцветители и ароматни масала; създаване на бои за рисуване с растителен произход; определяне на pH на разтвори използвани в ежедневието с природен индикатор и чрез pH-метър (амонячна сода, чай, лимонов сок, ябълков оцет, течен прах за пране и др.); изработване на нетрайни микроскопски препарати и наблюдение на растителни клетки, тъкани и части от органи под микроскоп. Най-малките ни гости от подготвителнит групи в детските градини „Соня“, „Ален мак“ и „Първи юни“ се впечатлиха от урока при открити врата по безопасност на движението, в който учениците от І клас пресъздадоха действителна пътна ситуация и със своите тротинетки пресичаха кръстовища със светофар. Проведоха се открити практики по: компютърно моделиране и информационни технологии, физическо възпитание и спорт, занимания по интереси в ГЦОУД.