Обръщение

22.10.2021 г. 15:27:03

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ДРАГИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ ДЕЦА!

Животът, това невероятно чудо на вселената, отново ни постави пред сложно изпитание. Считано от 25.10. с една част от децата се налага да водим учебните занятия на ротационен принцип дистанционно. На обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за една седмица от 25.10 до 29.10. излизат първо децата от трите випуска на прогимназиален етап – пети, шести и седми клас. От 02.11. до 05.11. в ОРЕС ще бъдат трети и четвърти, шести клас и подготвителните групи. Тази принудителна мярка се наложи поради проследяване на 14-дневна заболеваемост. В нашата община на 21.10. са достигнати праговите стойности от 500 до 750 заболели на 100 000. Действайки съгласно разпоредбите на МЗ в спешен порядък изготвихме предложение до МОН за преминаване на до 50 % от броя на паралелките за две седмици в ОРЕС.

Основанията ни за това решение произтичат от факта, че съгласно Насоките на МОН от м. септември мотиви за излизане в ОРЕС при тези прагове на средна заболеваемост може да са броят на отсъстващите ученици в отделни випуски, етапи и паралелки.

Направената справка за отсъстващи ученици е следната:

- Прогимназиален етап – 12.25 % ;

- Начален етап – 8 % ;

Другото основание, произтичащо от Насоките, е в ОРЕС децата от начален етап да излизат само при крайна необходимост. Особено тези в първи и втори клас. Причина за това е липсата на умения за работа с Е-платформа ОФИС 365, както и дефицит на методически пособия за електронно ограмотяване на децата в тази крехка възраст.

Започнах това послание да обясня действията си като ръководител на ОУ „Бачо Киро“, но не да се оправдавам. Съгласувам своите действие с колегите заместник директори, както и с представители на родителската общност – Училищно настоятелство и Обществен съвет. Обсъдили сме детайлите за внезапната промяна. Нови графици, нови разпределения на седмичното разписание, нови указания и наставления, проучване на деца без компютри и интернет, нови графици за раздаване на персонални устройства, даване на указания и отговори на въпроси, поставени от родителите.

Повярвайте - няма човек от нашия екип, който да не иска този пълен с неприятни емоции „филм“ да приключи. Уви, не мога да обещая, че ще е за последно. Но като учител по история искам за пореден път да кажа, че урокът , който ни се поднася реалния живот, е повече от ясен. След кошмарния тоталитарен сън заживяхме с илюзията, че човек е абсолютно свободен и може да се справя с всичко сам. Животът, обаче, е това, което ни се случва днес и сега, а не това, което си мислим, че трябва да бъде. Абсолютна свобода има само във вътрешния ни собствен мир. А това, което искаме да ни се случи, за да сме наистина свободни, можем да постигнем само заедно.

Водени от интереса на цялото общество можем да вървим напред като народ и държава, просто е време да спрем да вярваме на фалшивите новини, на псевдоучени и шамани.

В този контекст имам претенцията да кажа, че с моите прекрасни колеги отново ще се справим с предизвикателството, през което вече минахме няколко пъти. Нека да сме заедно, за да се подкрепим за успеха, който ни предстои! Идва Коледа, в 2022 година ще отбележим половинвековен юбилей на любимото ни „Бачо Киро“ и с гордост ще посрещнем кръглата годишнина с неостаряващия лозунг „ОУ Бачо Киро – и аз уча там!“ Бъдете спокойни за подготовката на децата си. Заедно ще успеем в дните на изпитания и проблеми!

Владимир Николов,

Директор на ОУ „Бачо Киро“

22.10.21г.