Проект: Иновативната методология и високотехнологичната учебна среда...

14.10.2021 г. 21:51:21

С РЕШЕНИЕ № 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година ОУ „Бачо Киро“ стартира работа по нова иновация.

Име на проекта: Иновативната методология и високотехнологичната учебна среда - фактори за развитие на уменията на 21. век

Целта на иновацията е промяна на образователната среда чрез въвеждане и активно използване на иновативни и интерактивни методи на преподаване, създавайки условия за излизане на учебния процес извън рамките на традиционната класно-урочна система. Това ще доведе до: изграждане на устойчиви връзки между методите на обучение и високотехнологичната учебна среда; развитие на критично мислене за балансирано възприемане на лавината от информация от подрастващите и прилагане на трансдисциплинарен подход. Целим промяна в ролята на учениците, превръщането им в активна страна в образователния процес, учителят да бъде вдъхновител и ментор. Моделът на учебен процес трябва хармонизирано да съчетава виртуалната и традиционната обучителна среда.

Иновацията ще се осъществява поетапно в процес на 4 години