Теодор Колев с най-висок резултата от четвъртокласниците в областта от НС „Ключът на музиката“

26.3.2021 г. 11:48:17

Теодор Колев (ІVв клас) е първи в областта при учениците от ІV клас на НС „Ключът на музиката“. Той е класиран за участие във финалния кръг на националното състезание. Негов класен ръководител е Светлана Симеонова.

„Ключът на музиката“ се провежда в три кръга, като учениците решават 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебното съдържание, изучено към момента на провеждането на съответния кръг на състезанието. Чрез участието си в състезанието учениците показват знания и умения, придобити в началния етап на образование. Решаването на задачите предполага свободно боравене с основни знания за музиката в рамките на учебните програми по музика и проява на творчески способности.