Разпределение по стаи за областния кръг на олимпиадата по БЕЛ на 07.03.2021 г. в ОУ „Бачо Киро“

6.3.2021 г. 14:57:37

Уважаеми ученици,

ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново е домакин на областния кръг на олимпиадата по български език и литература на 07.03.2021 г. Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки ви молим за разбиране и спазване на създадената организация за влизане в двора и сградата на училището, както и достъпа до залите за провеждане на олимпиадата, както следва:

1. Учениците от V и XI клас:

Влизат в училищния двор през входа откъм ул. “Йоновка”.

В училищната сграда влизат през североизточния вход (през детската площадка и ПГ) и през централното стълбище на сградата се качват до:

- 2 етаж – V клас (стаи 207, 208, 209, 210, 213)

- 4 етаж – ХІ клас – стая 405

2. Учениците от VІ и XІI клас:

Влизат в училищния двор от централния училищен портал (ул. „Филип Тотю“)

В училищната сграда влизат през централния вход – и през централното стълбище на сградата се качват до:

- 3 етаж – VІ клас (стаи 302л, 302д, 304, 305, 306)

- 4 етаж – ХІІ клас – стая 406

3. Учениците от VІІ, VІІІ, ІХ и X клас:

Влизат в училищния двор от централния училищен портал (ул. „Филип Тотю“)

В училищната сграда влизат през югозападния вход (в ляво от паметника) – и през западното стълбище на сградата се качват до:

- 3 етаж – VІІ клас (стаи 307, 308)

- 3 и 4 етаж – VІІІ – Х клас – 309, 310, 312, 402, 404)

На всички входове ще бъдат разпределени поименни списъци за разпределение на участниците по съответните стаи!