Започва изграждане на STEM център по природни науки, изследвания и иновации в ОУ „Бачо Киро“ ...

3.3.2021 г. 19:05:58

Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново спечели финансиране по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН за изграждане на STEM център по природни науки, изследвания и иновации. Преустройството и оборудването на физическата среда са финансирани по програмата в размер на 266 767 лв., а училището гарантира над 10% самоучастие при реализирането на проекта. Дейностите се осъществяват с участието на родителската общност, Училищното настоятелство, както и бизнеспартнори.

STEM центърът ще бъде позициониран на приземния етаж на училището върху 297 м2 училищно пространство. Достъпът до центъра ще бъде от входното фоайе и двора на училището, като ще представлява отворено общо пространство, в което се свързват три помещения с организирани различни кътове според зоните на активност. След преустройство мястото е достъпно за лица с увреждания. Ще бъдат обособени зони: за взаимодействие и представяне – с амфитеартрално разположение и интерактивен дисплей, където учениците ще представят готовите си проекти; Зона за генериране на идеи и проучване – учениците ще могат да работят в малки групи; Активна зона (биохимическа лаборатория); Зона за създаване – учениците ще анализират и моделират; фоайето пред центъра ще се превърне в Зона на учителя и Свободна зона за отдих и комуникация между ученици, учители.

STEM центърът ще бъде обзаведен с модулни маси и високи и широки мобилни маси за изработване на проекти, удобна мебел за сядане. Той ще бъде оборудван с необходимите технически средства – мултитъчекран, лаптопи, zSpace AIO станция, микроскопи, 3D принтер, Euclid`s Shapes и други съвременни технологии, които дават възможност на учениците да развият компетентности, необходими за XXI век.