Информация за удължаване на учебното време

9.12.2020 г. 16:17:18

Уважаеми родители,

Както вече Ви информирахме за вариантите за удължаване на учебното време, на свое заседание от 07.12.2020 г. Педагогическият съвет на ОУ „Бачо Киро“ взе единодушно следното решение по т. 1 от дневния ред:

Учебното време да се удължи в края на учебната 2020/2021 година както следва:

· за учениците от I до III клас от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г.;

· за учениците от IV до VI клас от 16.06.2021 г. до 30.06. 2021 г.

В този случай първият учебен срок ще приключи на 02.02.2021 г., а 03.02.2021 г. ще бъде междусрочна ваканция за всички ученици.

 

Владимир Николов

Директор на ОУ „Бачо Киро“

гр. Велико Търново