Наградени участници от национален конкурс

5.12.2020 г. 10:00:05

Специална награда за участие и отлично представяне в конкурса „Златна есен – плодовете на есента“ получава Георги Кършев (ІVд клас). Конкурсът се организира от Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, ЦПЛР – Детски комплекс „Й. Йовков“ – Севлиево. Специална грамота получава и ОУ „Бачо Киро“. Отличени са учители на ученици, участвали в националния конкурс – Мария Чешмеджиева, Валентина Найденова, Дияна Сутрова, Кристина Стоянова, Николина Янкова, Едуард Кендерян.