Съобщение

27.11.2020 г. 15:24:44

Уважаеми родители,
На основание заповед № РД 09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката Ви уведомявам, че считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на всички ученици от І до VІІ клас на ОУ „Бачо Киро“ ще се осъществява в електронна среда от разстояние.
До настоящия момент в училището няма нови случаи на ученици, учители или служители с положителен резултат за наличие на коронавирус.

С уважение,
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ,
Директр на ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново