от 23.11.2020 г. до 4.12.2020 г., учениците от прогимназиален етап в ОУ "Б. Киро" преминават в ОРЕС

22.11.2020 г. 11:52:59

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че от 23.11.2020 г. до 4.12.2020 г., учениците от прогимназиален етап в ОУ "Б. Киро" преминават в ОРЕС. Обучението ще се провежда в платформата Office 365, приложение Teams с акаунтите на edu.mon.bg.

 

 

 

Р   А   З   П   И   С   А   Н   И   Е

за провеждане на часовете от седмичното разписание за I учебен срок на  паралелките от прогимназиален етап за периода на ОРЕС– 2020/2021 учебна година

(в сила от 23.11.2020 до ….. .2020 г.)

 

 

учебен час

начало на часа

край на часа

1

13.10

13.40

2

13.50

14.20

3

14.30

15.00

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

15.20

15.50

5

16.00

16.30

6

16.40

17.10

7

17.20

17.50

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

в Office 365/Teams за периода на ОРЕС 23.11-04.12.2020 г. 

учебна 2020/2021 година 

 

№ 

Наименование на групата за занимания по интереси 

Клас 

Ръководител 

Ден на провеждане 

Начален и краен час 

Стая 

Еврика 

VII 

Илка Груева Гайдарова 

Вторник 

9:30-10:30 

виртуална класна стая  

Архимед 

VI б, в 

Денка Тодорова Пенкова 

Понеделник 

 

 

Вторник 

 

10:30 –11:00 

 

10:30 – 11:00  

виртуална класна стая  

Приложна математика 

VII а, б, в 

Денка Тодорова Пенкова 

Петък 

 

10:20 – 11:20 

 

виртуална класна стая  

Последователи на Декарт 

VII а, б, в 

Денка Тодорова Пенкова 

четвъртък 

10:20 – 11:20 

 

виртуална класна стая  

Полезна математика 

VII а, б, в 

Денка Тодорова Пенкова 

Сряда 

 

10:20 – 11:20 

 

виртуална класна стая  

Фибоначи 

VI 

Галя Тодорова Божкова 

Сряда 

8:00 – 9:00 

виртуална класна стая  

Евклид 

VI 

 

Галя Тодорова Божкова 

 

Четвъртък 

9:10 – 10:10 

виртуална класна стая  

Интересна математика 

V д, е 

Мария Минкова Кокаланова 

Четвъртък 

 

 

Петък 

9:05-9:35 

 

9:05-9:35  

виртуална класна стая  

Да пеем заедно 

V и VI 

Георги Лазаров Василев 

 

 

 

10 

По-грамотни заедно 

VII в, г, д 

Венета Манолова Михайлова 

вторник 

10:00 -11:00 

виртуална класна стая  

11 

С любов към книгата 

VIIв, г, д 

Венета Манолова Михайлова 

четвъртък 

 

 

10:00 – 11:00 

виртуална класна стая  

12 

Словознание 

V а, б 

Таня Маринова Стефанова 

сряда 

11:00-12:00 

виртуална класна стая  

13 

В дома на думите 

V в, г 

Таня Маринова Стефанова 

петък 

11:00-12:00 

виртуална класна стая  

14 

Заедно в час 

VII б 

Таня Маринова Стефанова 

понеделник 

11:00-12:00 

виртуална класна стая  

15 

Литературни маршрути 

VI а, в, г, д 

Мария Пенчева Чешмеджиева 

петък 

11:15-12:15 

виртуална класна стая  

16 

Майстори на пътеписа 

VI а, в, г, д 

Мария Пенчева Чешмеджиева 

четвъртък 

11:15-12:15 

виртуална класна стая  

17 

Отечество любезно 

VII а 

Мария Пенчева Чешмеджиева 

понеделник 

11:15-12:15 

виртуална класна стая  

18 

Светът на химията и физиката – лесен и интересен 

VII 

Руска Георгиева Драганова-Христова 

Вторник 

 

 

петък 

11:00 – 11:30 

 

11:00 – 11:30 

виртуална класна стая  

19 

Здравно образование 

VI а 

Д-р Ана Ангелова  

понеделник 

10:30 – 11:30 

виртуална класна стая  

 

 

 

Г    Р    А    Ф     И    К

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБЕН ЧАС И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ФВС НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА

 

В V – VII КЛАС

 

2020/2021 учебна година

 

за периода на ОРЕС, 23.11.2020 г. – .12.2020 г.

 

 

к л а с

преподавател

д е н

време на

провеждане

/от – до/

 

място

 

V а

Петко Стефанов

Четвъртък

11:50-12:20

Вирт. кл. стая

V б

Петко Стефанов

Понеделник

12:30-13:00

Вирт. кл. стая

V в

Петко Стефанов

Вторник

12:30-13:00

Вир. кл. стая

V г

Антоан Миланов

Вторник

17:20-17:50

Вирт. кл. стая

V д

Антоан Миланов

Сряда

12:30-13:00

Вирт. кл. стая

V е

Антоан Миланов

Четвъртък

12:30-13:00

Вирт. кл. стая

VІ a

Петко Стефанов

Четвъртък

12:30-13:00

Вирт. кл. стая

VІ б

Петко Стефанов

Петък

12:30-13:00

Вирт. кл. стая

VІ в

Петко Стефанов

Петък

17:20-17:50

Вирт. кл. стая

VІ г

Антоан Миланов

Понеделник

12:30-13:00

Вирт. кл. стая

VІ д

Антоан Миланов

Четвъртък

17:20-17:50

Вирт. кл. стая

VI е

Антоан Миланов

Петък

12:30-13:00

Вирт. кл. стая

VIІ а

Петко Стефанов

Сряда

12:30-13:00

Вирт. кл. стая

VІІ б

Петко Стефанов

Вторник

17:20-17:50

Вирт. кл. стая

VІІ в

Петко Стефанов

Сряда

17:20-17-50

Вирт. кл. стая

VІІ г

Антоан Миланов

Петък

17:20-17:50

Вирт. кл. стая

VІІ д

Антоан Миланов

Вторник

12:30-13:00

Вирт. кл. стая