Допитване за нагласите на родителите на ученици от ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново за преминава...

13.11.2020 г. 17:12:42

Допитване за нагласите на родителите на ученици от ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние

 

В периода 9 – 12 ноември се проведе допитване до родителите на ученици от ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново за нагласите на преминаване в обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР). Участваха 841 родители. 68% от анкетираните посочват предприетите в училището мерки за намаляване на рисковете от предаване на Ковид-19 като достатъчни, 28% са удовлетворени, но не ги намират за достатъчни. Изобщо не са удовлетворени от предприетите мерки 2% от анкетираните родители. Същият брой са посочили отговор „друго“.

По-голяма част от общия брой родители, участвали в допитването смятат, че в момента присъствената форма е най-удачен вид организация на учебния процес в момента. Това са 62% от анкетираните. При съотношението начален – прогимназиален клас присъствената форма на обучение се подкрепя от 39% от родителите на ученици от ПГ, І – ІV клас и от 23% от родителите на ученици в V – VІІ клас. Обучението от разстояние чрез платформата Тиймс е подкрепено от 32% от общия брой анкетирани родители, като от начален етап са 15%, а в прогимназиален – 17%. Общо 3,7% от родителите са посочили като предпочитан вариант асинхронно обучение или комбинирано (присъствено – онлайн).

Родителите бяха попитани за мнение относно евентуално преминаване към ОЕСР. Отново повече от половината (58%) от анкетираните заявяват желание за обучение в присъствена форма, 33% смятат, че всички ученици трябва да преминат към обучение онлайн възможно най-скоро. Останалите 11% посочват само единия етап да премине към ОЕСР. При разглеждане на резултатие спрямо образователните етапи виждаме, че присъствената форма на обучение е подкрепена от 36% от родителите на ученици в начален етап и от 22% от родителите на ученици в прогимназиален етап. Желание всички ученици да преминат към обучение в електронна среда са заявили 17% от родителите на ученици на възраст 6 – 10 години и 15% от родителите на 11 – 13-годишни деца.

 

 

При евентуално преминаване към обучение в електронна среда от разстояние възможност да осигурят индивидуален лаптоп/таблет на детето си за времето на учебни занятия заявяват 83 от анкетираните, 16% нямат възможност. На половината участници в допитването се се е наложило да помагат на децата си при работата с приложенията за онлайн обучението, 21% са помагали само в началото, а 29% не се е налагало да помагат.
Повече от половината родители на ученици (57%) заявяват, че децата им не харесват дистанционната форма на обучение, според 33% от участниците в допитването децата им я харесват, а 10% посочват, че им е безразлично.