Съобщение

13.11.2020 г. 17:03:27

Уважаеми родители,

Във връзка с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 на МОН, Ви информирам, че към настоящия момент (13.11.2020 г.) в ОУ „Бачо Киро“ трима учители в начален етап са с положителен резултат за наличие на коронавирус по метода PCR. За учениците на първия учител с положителен резултат периодът на карантина е изтекъл. Под карантина са поставени учениците от подготвителна група и един първи клас.

В училището са осигурени всички необходими материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена и дезинфекция.

С уважение,

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ,

Директр на ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново