Съобщение

9.11.2020 г. 19:13:12

Уважаеми родители,
Във връзка с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 на МОН, Ви информирам, че към настоящия момент (06.11.2020 г.) в ОУ „Бачо Киро“ един учител в начален етап е с положителен резултат за наличие на коронавирус по метода PCR. Под карантина са поставени учениците, на които преподава. 
В училището са осигурени всички необходими материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена и дезинфекция.
С уважение,
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ,
Директр на ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново