На вниманието на родители и ученици от ОУ " Бачо Киро "

9.11.2020 г. 19:03:20

На вниманието на родителите и учениците от ОУ „Бачо Киро“!


Уважаеми родители по повод на нарастващия брой запитвания относно текущата ситуация в училище и състоянието на учебния процес Ви информирам за следното:
1.Към настоящия момент „доказано“ с PCR тест със симптомите на Ковид 19 в училище има само една учителка. Още от 29.10.  тя в реална самоизолация и вкл. от 30.10. не е посещавала училището.
2.По предписание на РЗИ, а още преди това на цялото училище, е извършена извънредна четирикратна дезинфекция. Групата за целодневно обучение, в която преподава колегата, е поставена под карантина. Няма деца от класа със симптоматика. Същото се отнася и до колегата, с която работят в екип. За нея важи правилото, че щом класа е карантиниран, тя  обучава децата дистанционно.   
3.Няма други учители и персонал с диагноза  за корона вирус.
4.Под един процент е броя на отсъстващите деца поставени под карантина  от РЗИ заради констатирани близки с Ковид 19 за изминалата седмица.
5. Общият брой на отсъстващи днес понеделник, 09.11. ,  е под 10%. Праговите стойности за излизане на училището в Обучение от разстояние в електрона среда е 15 % за цялото училище. Според последните указания на писмо № 2600/02.11.2020г на РУО основен принцип на действие на училищните ръководства са вземане на локални и диференцирани решения на ниво училище при преминаване в ОРЕС в случай на: 
-Достигане на прагови стойности и условия за преминаване в ОРЕС - основен подход вземане на решение за преминаване в режим на неприсъствено обучение:  
• -15% със симптоми на Ковид-19 за ниво на цялото училище 
• -20% с грипоподобни и индикации за симптоми за разболяване от Ковид-19 за преминаване в неприсъствено обучение установено в клас и/или група. 
-До 10.11.2020г. се очакват общи допълнителни указания от областните и националните органи за управление на кризата, както и от МОН и МЗ. 
-Още допълнителни условия: Повишаващ се брой на хора от училищния персонал с положителен тест и/или тежки грипоподобни състояния; Напрежение сред общността! (родители, учители, квартал.) 
6.Според анкетно проучване 61% от колегите са за продължаване на присъствената форма на обучение, а  39% предпочитат за известен период от време да преминем в ОРЕС. Данните от този съпоставителен анализ, не говорят за нарастваща тревожност, а и все още за радост сме далеч от обявените от МЗ и МОН прагови стойности с отсъстващи ученици. За това на настоящия етап продължаваме да обучаваме нашите ученици присъствено. Правя изричната уговорка, че при промяна в тенденциите на заболеваемост и достигане на цитираните по-горе прагови стойности, трябва да се подготвим да реагираме по най- бързия и адекватен начин. Целта е да запазим нашето здраве и здравето на децата и техните близки. На този етап е трудно да се ангажираме с конкретни срокове.
7.Указанията на МОН в тази насока, на този етап, е първо в ОРЕС да започне обучението на децата в ПЕ от 5 до 7 клас. В процес сме на разглеждане и на други варианти, за да запазим качеството на подготовката на децата в седми и четвърти клас.
Във връзка с това  с нарочно писмо и заповед от днес съм разпоредил на колегите да:
1. Приведат в състояние на пълна готовност работата си в Teams. От информацията, която имам разбирам, че в много класове все още не са раздадени паролите на министерските акаунти на децата.
2. Да прецизират съществуващите  проблеми по осъществяването на ефективно онлайн взаимодействие с децата в класовете и групите. (Учениците споделят, че не чуват учителя, не могат да видят презентациите В на моите колеги, не могат да четат в Assignments поставените задачи, тестове и дом. работи, не могат да връщат отговори.)
3. Да проконтролират смяната на паролите и  до края на работното време в четвъртък на 12.11. да направят тестова видеоконферентна връзка на  акаунтите в edu.mon.bg за достъп до приложението Teams.   Заради децата от НЕ препоръчвам това да стане след 18:00ч. Когато се предполага , че те вече са се прибрали в къщи. Надявам се и на подкрепа от ваша страна. За всички от прогимназията това може да се случи в  преди обедните часове
5. Пристъпваме към създаване на  училищен Е-регистър за  проследяване на заболели, карантинирани и/или отсъстващи по семейни причини ученици учители и персонал.
6. За да имаме във всеки един момент актуална и достоверна информация, която би подпомогнала процеса на вземане на адекватни управленски решения се обръщам към Вас родителите по най бързия начин да ни предоставяте информация за заболели родители и близки на класните ръководители на своите деца.
6. Действайки съгласно указанията от МЗ и МОН с нарочна заповед преустановихме  присъствените занимания по интереси. Остава да се провеждат само тези, които могат да се случват в edu.mon.bg.
Скъпи родители,
Онлайн обученията са по-лесни от всякога и удобни за провеждане, но е добре да помним, че все пак са форма на компромис предвид условията. Добре обмислете нашите цели и резултатите, които поставяме в обучението за да се предпазите от залитане към криворазбрана „подкрепа“ на нашите възпитаници. Ние отдавна сме осъзнали, че електронната среда лесно се манипулира. Но това създава измамни илюзии. Домашните задачи ще са от традиционен тип – подробно разписани, осмислени и подредени от ученика в тетрадка/електронен файл. Успешен вариант за домашна задача е задаването на проект (особено в начален етап) – така се интегрират няколко науки. Разбира се, че може да подкрепите малкия човек в напредъка му, но нека помощта да е „техническа“. Оставете го сам да генерира свои идеи, колкото и „грешни“ да ви изглеждат.
В този контекст на мисли горещо ви препоръчваме
Да съдействате на нашите колеги  и заедно да  създадете организация в съботно неделните дни с участие на родители, по големи братя и сестри, приятелски семейства при хубаво време да проведете дейности по туризъм и спорт на открито, Открийте заедно с децата си чудния свят на  лендарт изкуството. Работата за изготвяне на съвместни проекти от природни  материали вдига самочувствието и повишава устойчивостта на човешките емоции в положителна насока. С подходящи организационни средства в Е-среда може да окажете положително въздействие на изграждането на позитивна и мотивираща среда за представянето на постиженията по активизиране на взаимодействието с училището и учителската общност. Снимки за обратна връзка, устройване на видео изложби са добре дошли в тези трудни времена, когато всички сме поставени пред изпитания. Въвлечете децата си в приготвянето на домашна храна, както и в грижа за подредбата на дома и семейството. Разкажете им родовата си история. Покажете им черно белите снимки на предците си. Погледайте заедно прекрасните български филми „С деца на море“, „Войната на таралежите“, „Рицар без броня“ и др. Възложете им задачи и предизвикайте тяхната добронамереност и готовност да помагат.

Скъпи родители,
Трудностите, които ни съпътстват не могат да се безкрайни. Старайте се да запазите  своето и на близките ви хора спокойствие и най- вече здравето!   В училище  нямаме основания за притеснения от финансово естество. Субсидиите от бюджета се издължават регулярно от общината и държавата. При посещението си в училище министър Кр. Вълчев пое ангажимент за осигуряване на средства за изграждане на училищния СТЕМ център. Това безспорно е една хубава новина за цялата ни общност. Силно  се надявам, че ще укрепи нашите общи позитивни нагласи. Ако имате предложения или искате да споделите свои виждания относно подобряване на организацията на учебния процес или да се възползвате от обучение в електронна среда от разстояние заради опасения за здравето на близките си, моля да  се обърнете към мен или  зам.- директорите по учебната дейност. На разположение сме за всякакви идеи и предложения.
С пожелания за успешна седмица и много здраве!
Вл. Николов.