С радиопредаване отбелязахме годишнина от рождението на Нилс Бор

9.10.2020 г. 21:27:42

С радиопредаване отбелязахме 135 години от рождението на Нилс Хенрик Давид Бор останал в научните среди с името Нилс Бор. Информация за предаването подготвиха учениците от VІІ а клас и беше представена от Димитра Брайнова и Дария Петрова. Ръководител на учениците е Руска Христова Радиопредаването е част от инициативата от Годишния план за дейностите на ОУ „Бачо Киро“ – „Дейности за отбелязване на годишнини на личности в областта на физиката и химията“.

Нилс Хенрик Давид Бор е роден на 7 октомври 1885 г. Той е датски учен, допринесъл със своята работа за развитието на науката физика, а също е определян като основоположник на квантовата механика.

Най-важния принос на Бор е развиване модела на атома след информацияа за тази частица от Томсън и Ръдърфорд. Бор посочва моделът, в който електронте имат дискретни нива на енергия и се движат около ядрото по стабилни орбити. На база своята работа върху тази тема той определя и това че при преминаване на електрони от едно енергийно ниво на друго това става чрез излъчване или поглъщане на енергия, което зависи от енергията на нивата, между които преминава електронът. За своята работа, изясняваща модела на атома, Нилс Бор получава Нобелова награда през 1922 година.

Нилс Бор създава световна научна школа. Той е член на Датското кралско научно дружество, както и на много други научни дрежуства и академии. Той е участвал в създаванто на Европейската организация на ядрените изследвания, по позната ни като ЦЕРН.

В Периодичната таблица на Дмитрии Менделеев с атомен номер Z = 5 е химичният елемент бор, който е наименован така в чест на Нилс Бор.