Съобщение

9.10.2020 г. 21:29:14

Уважаеми родители,
Във връзка с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 на МОН, Ви информирам, че към настоящия момент (09.10.2020 г.) в ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново няма ученици, учители или служители на училището със симптоми на КОВИД-19 или с положителен резултат за наличие на коронавируса по метода PCR.
В училището са осигурени всички необходими материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена и дезинфекция.

 

С уважение,

 

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ,
Директор на ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново