Съобщение

2.10.2020 г. 18:18:28

Уважаеми родители,
Във връзка с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 на МОН, Ви информирам, че към настоящия момент (02.10.2020 г.) в ОУ „Бачо Киро“ няма ученици, учители или служители на училището със симптоми на КОВИД-19 или с положителен резултат за наличие на коронавируса по метода PCR.
В училището са осигурени всички необходими материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена и дезинфекция.

С уважение,

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ,
Директр на ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново

 

 

Уважаеми родители,
Във връзка с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 на МОН, Ви информирам, че към настоящия момент (25.09.2020 г.) в ОУ „Бачо Киро“ няма ученици, учители или служители на училището със симптоми на КОВИД-19 или с положителен резултат за наличие на коронавируса по метода PCR.
В училището са осигурени всички необходими материали и консумативи, необходими за спазването на лична хигиена и дезинфекция.

С уважение,

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ,
Директр на ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново