График за доставка на продуктите по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"

20.9.2020 г. 22:13:30

Уважаеми родители,
прилагаме графиците за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебната 2020/2021 година. 

 

 

График за доставка на продукти по схема „Училищен плод”

през учебната 2020/2021г .
„Хаджирадеви РВ” ООД

Име и код на учебното заведение

ОУ „Бачо Киро“
В.Търново - 300102

на доставка

Дата на доставка

Вид продукт

1

5.10.2020г.

Ябълка

2

7.10 202Сг.

Банан

3

9.10 202Сг.

Ябълка

4

12.10.2020г.

Портокал

5

14.10.2020г.

Ябълка

6

16.10.2020г.

Мандарина

7

19.10.2020г.

Ябълка био

8

21.10.2020г.

Ябълка

9

2.11.202Сг.

Ябълка

10

4.11.2020г.

Ябълка

11

6.11.202Сг.

Банан

12

9.11.202Сг.

Ябълка био

13

11.11.2020г.

Портокал

14

13.11.2020г.

Ябълка био

15

16.11.2020г.

Ябълка био

16

18.11.2020г.

Мандарина

17

20.11.2020г.

Ябълка

18

02.12 2020г.

Ябълка био

19

04.12.2020г.

Портокал

20

07.12.2020г.

Ябълка

21

09.12.2020г.

Мандарина

22

11.12.2020г.

Ябълка

23

14.12.2020г.

Ябълка био

24

16.12.2020г.

Банан

25

18.12.2020г.

Ябълка

26

21.12.2020г.

Ябълка

27

11.01.2021г.

Ябълка

28

13.01.2021г.

Ябълка

29

15.01 2021г.

Банан

30

18.01.2021г.

Ябълка

31

20.01.2021г.

Мандарина

32

22.01.2021г.

Ябълка

33

25.01.2021г.

Ябълка

34

27.01.2021г.

Портокал

35

29.01.2021г.

Ябълка

36

08.02.2021г.

Ябълка

37

10.02.2021г.

Банан

38

12.02.2021г.

Ябълка

39

17.02.2021г.

Портокал

40

19.02.2021г.

Ябълка

41

24.02.2021г.

Мандарина

42

26.02.2021г.

Ябълка

43

08.03.2021г.

Ябълка

44

10.03.2021г.

Мандарина

45

12.03.2021г.

Ябълка

46

15.03.2021г.

Портокал

47

17.03.2021г.

Ябълка

48

19.03.2021г.

Банан

49

26.03.2021г.

Ябълка

50

29.03.2021г.

Ябълка

     
     

График за доставка на продукти по схема „Училищен плод” през учебната 2020/2021 г .
„Хаджирадеви РВ” ООД

Име и код на учебното заведение

ОУ „Бачо Киро“
В.Търново - 300102

на доставка

Дата на доставка

Вид продукт

 1

16.10.2020г.

Мед био

 2

16.11.2020г.

Мед био

 3

10.12.2020г.

Мед био

 

 

График за доставка на продукти по схема „Училищно мляко” за учебната 2020/2021 година

Име на учебното заведение

ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново

на доставка

Дата на доставка

Вид продукт

доставчик

1

18.9.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

2

24.9.2020

биологичен

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

3

25.9.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

4

29.9.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

5

1.10.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

6

6.10.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

7

8.10.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

8

13.10.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

9

15.10.2020

биологичен

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

10

20.10.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

11

22.10.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

12

27.10.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

13

29.10.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

14

3.11.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

15

5.11.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

16

10.11.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

17

12.11.2020

биологичен

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

18

17.11.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

19

19.11.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

20

24.11.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

21

26.11.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

22

1.12.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

23

8.12.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

24

10.12.2020

биологичен

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

25

15.12.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

26

17.12.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

27

22.12.2020

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

28

12.1.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

29

19.1.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

30

21.1.2021 г.

биологичен

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

31

26.1.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

32

9.2.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

33

16.2.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

34

18.2.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

35

23.2.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

36

2.3.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

37

4.3.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

38

9.3.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

39

11.3.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

40

16.3.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

41

18.3.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

42

23.3.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

43

25.3.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

44

30.3.2021 г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

45

2.4.2021г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

46

13.4.2021г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

47

15.4.2021г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

48

20.4.2021г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

49

22.4.2021г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

50

27.4.2021г.

конвенционален

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

Максимален брой доставки по схема „Училищно мляко” - 50 бр.

 

 

       

График за доставка на продукти по схема „Училищно мляко” за учебната 2020/2021 година

на доставка

Дата на доставка

Вид продукт

доставчик

1

17.12.2020

биологичен

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

2

26.1.2021

биологичен

ЕМ ЕР консултинг ЕООД

3

23.2.2021

биологичен

ЕМ ЕР консултинг ЕООД