Съобщение

14.9.2019 г. 15:20:09

Всички външни партньори, които желаят да рекламират своите дейности, могат да направят това в края на родителската среща в централното фоайе на училището /2 етаж/, където ще бъде обособен специален кът. Ограничава се достъпът до класните стаи.
Директор, Владимир Николов