Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

4.6.2019 г. 11:43:34

 

  

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

В периода от 04.05.2019 г. до 07.05.2019 г. (04-05.05.2019 г. – присъствена част на обученията), ПУ „Паисий Хилендарски“-НПД, град Пловдив проведе обучение по Дейност 1 по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, екипът на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново бе обучен по следните теми:

1. „Иновационни стратегии и подходи за подобряване на педагогическите процеси в училищната организация“ – група № 19-002-002-2157-947
2. „Иновационни стратегии и подходи за подобряване на педагогическите процеси в училищната организация“ – група № 19-002-002-2157-953
3. „Стрес и стратегии за справяне с професионалното прегаряне (бъраут синдром)“ – група № 19-002-002-3430-952

виж снимки тук...