Наградиха 34 ученици за постигнат максимален брой точки в състезание на СБНУ

30.5.2019 г. 14:21:52

Наградиха учениците от І – ІV клас, постигнали максимален резултат (50 т.) от финалното състезание на Сдружението на българските начални учители. 18 от тях са в първи клас. От І а клас: Димитър Кантарджиев, Любена Великова, Калоян Христов,Мартин Марков, Невена Атанасова. От І б клас: Йоана Косева. От І в клас: Айа Ферад, Ивайла Ламбева, Йоана Чернева, Милен Дългичев, Никол Котларова, Никол Узунова, Павел Адамов, Филип Мошев, Юлия Енчева. От І г клас: Дея Матева, Стефан Владимиров. От І д клас: Пресияна Пенева
С максимален резултат в 5 или 4 от състезанията на СБНУ са: Дея Матева, Никол Котларова, Никол Узунова, Айа Ферад, Анна Пеева, Йоана Чернева, Милен Дългичев, Невена Атанасова, Юлия Енчева. Общо 26 първокласници участваха във Националното финално състезание на СБНУ. Учители: Н. Дончева, Д. Маринова, И. Стефанова, С. Тонкова и И. Мешеков.
При второкласниците с максимален резултат от финалното състезание на СБНУ са: Христо Василев и Магдалена Бояджиева (ІІ а клас), Румяна Канъкова (ІІ б клас), Теодор Колев и Ева Йорданова (ІІ в клас), Смилен Миланов, Мариян Николов и Йордан Каменов (ІІ г клас). Учители: П. Трендафилова, М. Велчева, С. Симеонова, Т. Кирилова. Общо 17 са достигналите до финалния кръг на състезанието на СБНУ.
Трима от явилите се ученици от ІІІ клас имат максимален резултат от финалното състезание на СБНУ: Петър Тодоров (ІІІ а клас), Роберта Христова (ІІІ а клас) и Преслав Владов (ІІІ г клас). Учители: В. Колева, Е. Витанов и С. Стоянова.
В ІV клас наградени за постигнат резултат 50 т. са петима ученици: Александър Великов, Ема Павлова, Гергана Тотева и Невена Гечевска (ІV в клас) и Магдалена Петрова (ІV д клас). Ема е постигнала максимален резултат във всичките шест състезания, организирани от СБНУ. Учители: Н. Чинтулова и А. Николова.