Проект "Аз съм българче"- IV д клас

28.2.2019 г. 20:10:21

През месец февруари учениците от IV д клас с класен ръководител Антоанета Николова осъществиха своя проект,, Аз съм българче".Първата част на проекта бе посветена на живата и делото на Апостола на свобода - Васил Левски. Учениците подготвиха и представиха своите проекти, презентации, табла, изработени бяха на отделни картончета част от заветите на Левски, а в един от проектите бе използвана техника за изработване на релефни  изображения,, агамография".Използвайки съвременните технологии, иновативни методи и образователната платформа,, Kahoot "с децата от IV д клас бе проведено състезание посветено на Васил Иванов Кунчев.Втората част от проекта,, Аз съм българче"  бе посветена на Националния празник на България - 3-ти март.Тази част от проекта се осъществи с помощта на нашите партньори от X в клас паралелка екскурзоводско обслужване с ръководител Снежана Стефанова при ПГТ,,Д-р Васил Берон"гр. Велико Търново.Четвъртокласниците и младите екскурзоводи проведоха заедно обзорна пешеходна обиколка по повод Националния празник на България 3 ти март.Обиколката започна с поднасяне на цветя на паметника в двора на нашето училище ОУ,, Бачо Киро "и продължи по маршрут:паметника,, Васил Левски", паметника,, Майка България", ,, Паметникът на обесените през 1876г.въстаници", улица,, Самоводска чаршия", посещение на музей,, Възраждане и Учредително събрание" и завърши пред крепостта,, Царевец ".По време на обзорната обиколка за първи път  на малките бачокировци от IV д клас им бе предоставено за използване от техните партньори  новото екскурзоводско оборудване (микрофон и слушалка).С помощта на тези технически средства бяха проведени беседите от бъдещите екскурзоводи и възприети от четвъртокласниците, които участваха активно в подготвената от по-големите ни партньори викторина посветена на Националния празник на България 3- ти март.
Учениците от IV д клас с кл. ръководител Антоанета Николова благодарят на всички родители от нашия клас и  на любезните партньори от    ПГТ,, Д-р Васил Берон" гр. В. Търново,които съдействаха за осъществяването на нашия проект,, Аз съм българче ".