График за скрининг на зрението

27.2.2019 г. 17:03:47

Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание кратка информация за датите на скрининга на зрението на децата от ОУ „Бачо Киро”, чиито родители са изявили желание да участват в дейността. Скринингът ще се проведе на два етапа по предварителен график:

* Първи етап: 05.03.19 г. – 07.03.19 г. вкл. във всяка от учебните смени, както следва:

* 05.03.19 г. Втора смяна: IVА,Г,Д,Е клас;

* 06.03.19 г. Първа смяна: VА,Б,В,Д клас. Втора смяна: IIБ,В,Г,Д клас.

* 07.03.19 г. Първа смяна: IА,Б,В клас, ПГ Б. Втора смяна: ПГ А, IIА, IVБ,В клас.

* Втори етап: 10.04.19 г. – 12.04.19 г. вкл. във всяка от учебните смени. Графикът за втория етап ще бъде допълнително уточнен за учениците от випуск III,VI и VII клас.